Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Třídy měly tento stav žáků: I. tř. 45, II. tř. 44, III. tř. 51, IV. tř. 97, V. tř. 81. Celkem žáků 318 a průměrný počet žáků ve třídě 64. Učitelský sbor: Emanuel Kadlec, řídící učitel a učitelé: Antonín Šeffner, Vilém Valenta, Václav Česák a Josef Hornsteiner. Náboženství učil P. p. František Materna, kaplan ve Vejprnicích a ženské ruční práce učila slečna Dorota Gecová. Nepovinnou němčinu vyučoval pan Emanuel Kadlec, řídící učitel, (48 dětí) a Valenta, učitel, (57 dětí) po třech hodinách týdně.

Poněvadž Páter pan Materna nestačil časově učit náboženství na školách celé farnosti, povoleno učiti náboženství i zkušeným učitelům pod odborným vedením P. p. Materny. Na naší škole platilo toto již po mnoho let pro Emanuela Kadlece, řídícího učitele, nově vyučoval náboženství i Václav Česák, učitel.

Pro veliký počet dětí ve třídách povolila c. k. zemská školní rada zřízení  poboček pro IV. a V. třídu. Rozšířen proto učitelský sbor o dvě místa pro Helenu Panznerovou a Augustu Rottovou, první ženy učitelky na naší škole.

Pro podněcování spoření mládeže rozdala zdejší kampelička dětem I. třídy 47 střádanek zdarma. Dosavadních 52 školních střadatelů již naspořilo celkem 3734 korun.

Na podporu Zemské komise pro mládež žáci mezi sebou po haléřích vybrali 30 korun a zaslali je do Prahy.

V době vánoční z odkazu Walterova poděleno 14 chudých dítek. Zapůjčeno jim též ze zásoby použitých učebnic 52 kusů pro 40 dítek chudobných.

I letos proběhly oslavy narozenin Jeho apoštolského Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. slavnostními službami Božími v kostele sv. Vojtěcha ve Vejprnicích za účasti všeho žactva a učitelů.

17. září a 19. listopadu slouženy za Její Veličenstvo císařovnu a královnu Alžbětu zádušní mše.

Obou těchto příležitostí použito k promluvě k dětem třídními učiteli a posíleny city loajality, věrnosti a oddanosti k nejvyššímu domu panovnickému.

V mysli dětí připomenuta důležitá historická událost, nastoupení na trůn Jeho apoštolského Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. před 65 lety, čímž opět roznícena láska a úcta k našemu vznešenému mocnáři. Uspořádána proto školní slavnost.

Žactvo s učitelským sborem se ve vejprnickém chrámu zúčastnilo slavných Bohoslužeb. Před návratem vybízeno žactvo ke kázni a vzornému chování v kolektivu dětí i mezi dospělými.           

Po obědě opět uspořádáno „Pohádkové odpoledne“ s promítáním světelných obrázků. Konalo se v rámci hesla Jeho Veličenstva císaře: „Vše pro děti.“

Žákovská knihovna obsahovala 98 knih pro 163 čtenářů, kteří přečetli během školního roku průměrně 7 knih. Učitelská knihovna měla 256 knih, převážně metodických a přírodovědných.

Na školní potřeby letos vydala místní školní rada 1129 korun.

Dívčí třída se slečnou Dorotou Gecovou, která vyučovala ženské ruční práce

Dívčí třída se slečnou Dorotou Gecovou, která vyučovala ženské
ruční práce

TOPlist

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto