#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Výbor neměněn, cvičitelský sbor ano: Václav Janouš, Josef Kouřil, Josef Babka, František Hrabák, Josef Němec a Josef Bittengl.

Do cvičení pravidelného zapsáno: 17 mužů, 9 žen, 32 žáků a 31 žaček. 

Následkem mimořádných poměrů a rozrušení lidu válečnými útrapami nastal značný pokles činnosti. Koncem roku zakázána činnost žactva.

Uskutečněny tři vycházky do okolí a na cvičení v Líních, kde na veřejném vystoupení cvičilo 59 našich cvičenců.

Očekávaná a důkladně připravovaná „1. dělnická olympiáda“ se, bohužel, v tomto válečném roce nemohla konati.

TOPlist