Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Žáků ve třídách: I. tř. 56, II. tř. 46, III. tř. 43, IV. A 54, IV. B 52, V. A 37 a V. B 64. Celkem zapsaných žáků 352, což činí v průměru na třídu 50 žáků. Učitelský sbor: Emanuel Kadlec, řídící učitel a učitelé: Augusta Rottová, Helena Panznerová, Barbora Pazáková, Josef Hauer, Antonín Šeffner  a Václav Česák. Náboženství vyučoval P. p. František Materna a stále poutal pozornost dětí zajímavostmi z přírody. Ženským ručním pracím učila slečna Dorota Götzová. Nepovinné němčině v jednom oddělení učil řídící učitel Kadlec a druhé oddělení učitelka Panznerová.

Vojenskou povinnost už vykonávali z naší školy tři učitelé, když 6. prosince narukoval 20letý učitel Josef Hauer. Učitelů se nedostávalo, takže žádná náhrada nepřišla, a proto se vyučovalo ve IV. A a ve IV. B pouze obden až do konce školního roku.

Z Walterova odkazu poděleno 13 chudých dítek šatstvem a obuví a z nahodilých drobných darů dostaly zdarma i rekvizity psací a kreslicí.

Ze sbírek dětí vybráno 20 K pro Českou zemskou komisi pro mládež a k tomu se přidala sbírka dětí, které chodily dům od domu, což obnášelo dalších 80 korun. Celková suma 100 korun odeslána do Prahy. Komise písemně poděkovala naší škole za účinnou podporu při jejích lidumilných snahách.

Údržba a oprava školní budovy se musely odložit na pozdější dobu pro nedostatek řemeslníků a drahotu předmětů. Členové sboru učitelského využívali každé příležitosti, aby žactvo osvědčovalo své nejvěrnější a nejoddanější city Nejjasnějšímu panovníkovi a vznešené dynastii vladařské.

Dle vynesení c. k. ministeria kultu a vyučování shromážděnému žactvu vysloven slavnostním způsobem a přiměřeným vlasteneckým proslovem „Nejvyšší dík“ za zhotovování teplých oděvných věcí pro vojáky v poli.

Učitelský sbor i žactvo přispívalo ochotně ku všem sbírkám pořádaných ve prospěch invalidních vojáků a jejich rodin.

Konala se druhá sbírka vlny a kaučuku.

TOPlist

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto