#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Plně se sokolové soustředili na pravidelná cvičení, na která se scházeli v hostinci „U Rádlů“. Dvakrát týdně cvičili muži a dvakrát ženy. Jejich cvičení se skládala především z prostných a ze cvičení na jednoduchém nářadí – kůň, koza, žíněnky, medicinbaly, kužele apod. Počet cvičenců stále rostl.