#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Výbor:     předseda:    Josef Pícha 

                pokladník     František Soukup

                režiséři         Josef Bittengl, Alois Kusch, Jan Jána

Během výstavby Lidového domu ochotníci nezaháleli. Zadali firmě FERT v Brně zařízení jeviště v novém sále, což obnášelo částku 13 853 Kč. V polovině června došlo nové jeviště železnicí do Nýřan. Splnil se jim sen. Dali si heslo: „Teď se musíme předvést!“

Nastudována hra „Staročeská svatba“, ale ta se v Lidovém domě bez jeviště nedala hrát, a tak se ještě naposledy hrálo v hostinci „U Jungů“. Sehráli ji na podporu „domkářů“ na 50 % rozděleného zisku. Ochotníkům zbylo 1414 Kč.

25. července uspořádal Okrašlovací spolek výstavu růží v novém sále Lidového domu a toho bylo využito. Večer ve voňavém sále se sehrálo slavnostní zahajovací přestavení s příznačným názvem „Pražáci na venkově“. Lidé zcela zaplnili velký sál a do kasy ochotníků přibylo 1750 Kč.

Další divadelní kusy se už odehrály v novém nádherném prostředí Lidového domu.

8. 8. Jak si Kačka štěstí vysloužila      23. 11. Pan Biskup

21. 9. To neznáte Hadimršku                25. 12. Pytlákova pomsta

28. 10. Hoši z 1. legie