Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

Škola

Žáků ve třídách: I. tř. 49, II. tř. 48, III. A 36, III. B 26, IV. A 57, IV. B 45 a V. tř. 18. Ve škole žáků celkem 279 s průměrem 40 žáků ve třídě. Učitelský sbor: Václav Česák, řídící učitel a učitelé: Jiří Würfl, Jarmila Würflová, Anna Konopíková, Marie Hlavsová, Stanislav Hasenöhrl a Jan Štěpánek. Nepovinné náboženství římskokatolické učil p. p. Josef Štefek, farář z Vejprnic, českobratrské Květuše Dusová.

Církevní rozložení žáků:     117 římskokatolické      11 českobratrské evangelické
                                                   5 československé    146 bez vyznání

Místní školní rada pořídila před vchodem do školy ochranný řetěz, aby děti při vyběhnutí ze školy neskončily pod koly prudce jedoucích aut.

5. září stanoveno, aby všechny vyučující ženy, vdané i svobodné, oslovovaly se slovem „paní“.

25. září navštívila školní mládež se svými učiteli Výstavu ovoce, pořádanou „Okrašlovacím spolkem“. Největší kolekci připravil velkoobchod školkařský pana Františka Jiráska z Rochlova. Velikou kolekci připravili místní pěstitelé a měli asi nejkrásnější druhy.

2. října jeden ze žáků přinesl do školy prstýnek s hákovitým křížem, odznakem „hakenkreuzlerů“ v Německu. Prstýnek nalezl v obálce „Štěstí“, koupené u místního obchodníka. Neomalenou provokaci namířenou proti národu a státu našemu, toto oznámeno četnictvu ve Vejprnicích. Všem školním dětem vyložen význam hákovitého kříže a upozorněni byli na zákaz jejich nošení či malování. Přestoupení se trestalo pokutou až 5000 Kč či vězením do 14 dnů.

svastika
Hákovitý (též hákový) kříž měli ve znaku němečtí nacisté
v čele s Adolfem Hitlerem

 

I v tomto roce dostávaly chudé děti zdarma ke svačině čtvrt litru mléka a jednu housku. Čtyři nejvíce podvyživené děti dostávaly housky dvě. Stravu jako obvykle rozdával školník Jan Eberle.

28. října oslaven státní svátek národního osvobození. Žáci vyšších tříd se sešli v přízemní třídě, kde přednesli bohatý program. Proslov, sepsaný řídícím učitelem Česákem, přednesla žákyně V. třídy Karásková. Přítomno mnoho rodičů, zástupců obce i místní školní rady.

12. prosince žactvo upozorněno na vhodnou školní četbu.

18. prosince pořádala škola v sále Lidového domu „Dětskou akademii“ ve prospěch mléčné akce pro chudé děti. Sál byl obecenstvem přímo nabit a výkony „mladých umělců“ se velmi líbily.

23. březen vyhlášen celostátním dnem cizinecké kultury a učitelé nabádali školní mládež, aby způsobným a svým ochotným jednáním vycházela vstříc cizím, slušně vystupujícím turistům.

Začátkem dubna onemocnělo spálou šest školních dítek a jedno dítko předškolní. Ve třídách, do kterých nemocné děti chodily, se musel veškerý nábytek omýt desinfekčním roztokem. Všem dětem z domů nemocných se zakázalo chodit do školy, dokud to ošetřující lékař nepovolil.

13. května vykonalo žactvo okresu plzeňského se svými učiteli pouť do Lán k panu presidentovi T. G. Masarykovi. Pouti se zúčastnilo z celé republiky 4500 dětí a 800 dospělých. Z naší školy jelo 24 dětí se třemi učiteli a s nimi několik rodičů.

lany

Setkání školáků s panem presidentem T. G. Masarykem v Lánech

Setkání s T.G. Masarykem

Mobilní aplikace

Aplikace V OBRAZE - logo

Novinky a další aktuality z obce v aplikaci V OBRAZE

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Tlučná

Tlučná, Hlavní 25, 33026 Tlučná

Vesnice rokuNaše ocenění získané v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje.