Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Dětí ve třídách: I. tř. 52, II. tř. 41, III. tř. 45, IV. A 52, IV. B 56 a V. tř. 33. Dětí ve škole celkem 279, což je průměr na třídu 46 dětí. Učitelský sbor: Václav Česák, řídící učitel 53 let a učitelé: Marie Hlavsová 33 let, Jarmila Würflová 35 let, Anna Konopíková 39 let, Rudolf Chejlava 24 let, Jiří Würfl 36 let, Jaroslav Zimmermann 22 let (Anna Kerschová 21 let nastoupila v únoru). Náboženství nepovinné vyučovali: římskokatolické páter p. Josef Štefek, vejprnický farář, československé Mojmír Herold a českobratrské evangelické Květuše Dusová. Ženským ručním pracím vyučovala paní Helena Primasová.

V letošním školním roce opakovalo I. třídu 5 dětí, II. tř. 5, III. tř. 0, IV. A 6, IV. B 5. Tyto děti měly nedostatečný prospěch pro malou chápavost.

7. března společně oslaveny narozeniny pana presidenta T. G. Masaryka. Veřejné oslavy se konaly v hostinci U Rádlů. Zúčastnil se celý učitelský sbor a mnoho dětí, které přednášely příhodné básně a velmi pěkně zpívaly. Učitel Chejlava sehrál několik krásných houslových skladeb za klavírního doprovodu učitele Zimmermanna. Tento koncert byl překvapením a zasloužil se o dlouhotrvající potlesk i přídavek.

Okresní úřad v Plzni nařídil, aby při oficiálních slavnostech se používalo k výzdobě úředních budov, výhradně státních vlajek (připevněných k lanku) či praporů (připevněných k žerdi). Řídící učitel Česák neprodleně dal předělati všechny školní vlajky a prapory paní industriální učitelce Primasové na rozměry 1,5 m x 1,0 m pro obě školní budovy. Místní školní rada dala zhotoviti dvě dřevěné žerdě podle předpisu bílo-červeno-modře do spirály natřené.

K profylaxi jodem proti zvětšení štítné žlázy přihlásilo se 14 dětí. Tablety se objednaly přímo v továrně „Medica“ v Praze, 40 tablet za 3,20 Kč. Třídní učitelé podávali dětem 2x týdně půl tablety.

Na jaře řádily mezi dětmi nakažlivé choroby. Nejprve objevovaly se ojedinělé případy záškrtu (horečky a zánět sliznic) celkem 12 dětí. Zato spalničky (horečky, kašel, rýma a zánět spojivek) zuřily měrou netušenou, takže školní docházka v některých týdnech se jevila nepatrná. Nebylo snad dítěte, které by bylo této nemoci ušetřeno.

V květnu se pořádala výstava ženských prací, výkresů a písemností. Výstavy tyto se již tak vžily, že je navštěvovalo stále více občanů místních i přespolních.

V říjnu očkoval MUDr. Nový 85 hornických dětí proti záškrtu zdarma na účet „Bratrské pokladny“.

28. říjen slaven samostatně ve třídách k tomu účelu vkusně vyzdobených. Ve škole se slavilo již o den dříve, aby se žactvo mohlo zúčastniti oslavy veřejně pořádané „Osvětovou komisí“ v Lidovém domě. Za četné účasti občanů školní žactvo přednášelo básně, zpívalo vlastenecké písně a předvedlo i několik zdařilých výstupů. Sklidili u diváků veliký úspěch.

V listopadu uspořádaly školní děti sbírku oblečení pro chudé. Sebraly 186 kusů obnošených, ale dobře zachovalých šatů, bot a prádla. Podělilo se jimi 40 chudých dětí.

12. prosince se konala „Vánoční nadílka“ pro chudé. Poděleno 6 dětí botkami a 7 dostaly šaty. Z Walterovy nadace a daru Kampeličky koupeny boty 11 dětem.

V prosinci začala pro tento školní rok mléčná akce pro 59 dětí. Svačina se podávala o přestávce v 10 hodin a mnohé děti takto dostaly první jídlo toho dne.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto