Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

Škola

Dětí ve třídách: I. tř. 50, II. tř. 50, III. tř. 43, IV. A 42, IV. B 40 a V. tř. 31. Celkem ve škole dětí 256 a průměr ve třídě 43. Učitelský sbor: Jiří Würfl, zatímní řídící učitel a učitelé: Marie Hlavsová, Jarmila Würflová, Marie Šnepová, Anna Kerschová a Ludmila Suchá. Nepovinné náboženství vyučovali: římskokatolické páter pan Josef Štefek, farář z Vejprnic, československé Mojmír Herold, českobratrské diakon František Hašek z Nýřan. V letošním roce měla škola 11 repetentů (propadlých), 5 hochů a 6 dívek. Nedostatečný prospěch zavinila pomalá chápavost.

4. ledna zjištěny ve zdech velké školní budovy trhliny. 16. ledna konána kontrolní prohlídka se zástupci školy, místní školní komise a stavebníka pana Čapka z Nýřan. Jelikož se občané domnívali, že trhliny vznikly poddolováním, učiněno oznámení Báňskému úřadu a Škodovým závodům. Komise navrhla vsadit do trhlin sklíčka a pozorovat je. Kontroly provedeny budou o velikonočních prázdninách, o svátcích svatodušních a o hlavních prázdninách.

6. června uspořádán na hřišti „Za Václavojc“ Dětský den s tímto programem:

            Průvod                                    Závody s míčem a krabicemi

            Vztyčení vlajky                      Hry se zpěvy a tanci

            Královničky                            Prostná

            Závody v pytlích                    Cvičení na bradlech a žíněnce

            Cyklisti                                    Vojáci

            Květ                                         Veselice

19. září konala se smuteční tryzna na cvičišti DTJ na památku právě zemřelého milovaného pana presidenta T. G. Masaryka. Ve smutečním programu vystoupili i žáci naší školy s přednesem básní. Žáci Josef Janouš a Jarmila Plačková rozplakali všechny přítomné.

21. září, v den pohřbu T. G. M. se neučilo, a tak se mohli učitelé a děti s nimi zúčastnit pohřbu.

28. říjen slavili žáci školní slavností a poslechem rozhlasu.

Před Vánocemi obdarováno 12 chudých dětí, které dostaly 6 párů bot a 6 nové šaty z Walterovy nadace. Místní školní rada zakoupila 18 dětem nové boty a šaty.

Mobilní aplikace

Aplikace V OBRAZE - logo

Novinky a další aktuality z obce v aplikaci V OBRAZE

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Tlučná

Tlučná, Hlavní 25, 33026 Tlučná

Vesnice rokuNaše ocenění získané v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje.