Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Školní kroniku konečně vyzvedl z trezoru pan řídící učitel Krofta, a mohly se do ní zase psát školní dějiny.

Žáků ve třídách: I. A 29, I. B 24, II. 46, III. 39, IV. A 38, IV. B 24 a V. 38. Celkem žáků ve škole 238 a průměr ve třídě 34. Učitelský sbor: František Krofta (řídící učitel) a učitelé: Antonín Tauer, Stanislav Vejvoda, Jarmila Konopíková, Karel Hurt, Libuše Petříková a Marta Procházková. Náboženství římskokatolické vyučoval páter pan František Bouška, kaplan vejprnický a páter pan Josef Štefek, děkan vejprnický. Náboženství českobratrské učila Františka Lebedová z Plzně.

Zemská školní rada povolila zřízení dvou tříd školy měšťanské. Paní učitelka Ludmila Vydrová a paní učitelka Jarmila Tupá měly ve třídách 43 hochů a 34 dívek.

28. říjen slaven společně v jedné třídě k tomu účelu vhodně vyzdobené. Úvodní projev přednesl řídící učitel Krofta, písně zazpívaly a básně přednesly děti a na závěr všichni zazpívali hymnu „Kde domov můj“.

Práce školníka nebyla jednoduchá

Práce školníka nebyla jednoduchá

 

Založeno „Sdružení rodičů a přátel školy“ (SRPŠ), předsedou zvolen František Drächsler. Hlavním úkolem se stalo vybavení Mateřské školy. Zakoupilo se tedy 15 stolků, 60 židliček a 1 houpačka.

Konala se „Školní besídka“ ve spolupráci se SRPŠ. Uspořádaly se nadílky Mikulášská a Vánoční.

13. června přijal okresní školní inspektor pan Porod slib nově zvolené místní školní rady. Předsedou zvolen hostinský Bešťák.

Z Walterovy nadace ošaceno 21 chudých žáků.

O přestávce v 10 hodin se 160 žákům podávalo teplé mléko.

Všechny děti pojištěny proti úrazu u pojišťovny Čechoslavie.

4. června žáci III., IV. a V. tříd jeli na oblíbený školní výlet vlakem. Letos navštívili a prohlédli si krásný hrad Karlštejn.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto