Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Žáků na národní škole: I. tř. 33, II. tř. 41, III. tř. 31, IV. tř. 32 a V. tř. 33. Celkem na národní škole žáků 170 s průměrem ve třídě 34 žáků.

Žáků na střední škole: I. tř. 30, II. tř. 31, III. tř. 28 a V. tř. 22. Celkem na střední škole žáků 111 s průměrem ve třídě 28 žáků.

Učitelský sbor na národní škole: František Krofta (ředitel) a učitelé: Karel Hurt, Václav Petřík, Libuše Petříková a Stanislav Vejvoda.

Učitelský sbor střední školy: Antonín Götz (ředitel) a učitelé: Anna Loputová, Jaroslav Nováček, Marie Dikastová, Marie Fořtová a Maria Mattušová.

Na národní škole zřízeny zájmové kroužky: technicko-zemědělský pod vedením Karla Hurta a jazyka ruského za vedení Libuše Petříkové.

Pomocníkem školy se ukázala „Žákovská organizace“ pod vedením Libuše Stoklasové a Pionýrská organizace pod vedením Heleny Hauerové. Je ale třeba podotknout, že ani jedna složka nesplnila očekávání. Ani SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy) pod vedením Jaroslava Tomáška nepracovalo podle představ vedení školy.

Celý rok probíhal sběr a děti přinesly:

            papír   5608 kg               kostí     161 kg               železný šrot  7004 kg

            hadry    867 kg               šípky  4735 kg                léčivé byliny      42 kg

Žactvo národní školy pomáhalo dle svých sil. V lesní školce a třešňovém sadu okopávalo stromky, upravovalo dvůr na šachtě, sbíralo mandelinku bramborovou nazývanou „americkým broukem“ a přemohlo imperialistické nepřátele v jejich záškodnické práci. Celkem odpracováno 3014 hodin.

Žáci střední školy pomáhali brigádnicky česat chmel, sklízeli brambory v JZD (Jednotné zemědělské družstvo) v Bdeněvsi, sbírali odpadové hmoty a léčivé rostliny.

Ve světě probíhal zápas dvou světů: kapitalismu (války) a socialismu (míru). To mělo vliv i na práci školy. Žáci si dopisovali s pionýry v Sovětském svazu, podepsali protestní notu proti bakteriální válce v Koreji, uspořádali sbírku pro bojující Koreu, což svědčilo o tom, že škola žila opravdu bohatým a radostným životem a podílela se pěknou měrou na poli boje za udržení světového míru.

Na střední školu opět pozván báňský inspektor Alois Kusch, který v posledním ročníku vykládal o práci horníků a o životě hornických učňů. Návštěva tentokrát se ukázala velmi úspěšnou, neboť v „Lánské akci“ získáni dva horničtí učni: Jaroslav Bárta a Josef Zeman.

Na národní škole založena pionýrská skupina, do níž se přihlásili všichni žáci IV. a V. třídy. Dva pionýrské oddíly vedly studentky pedagogického gymnasia v Plzni, Götzová a Perlíková.

Místo zrušeného Junáka založena dětská organizace Pionýr. Hrdě se děti přihlašovaly, aby i ony nové republice v poválečné obnově pomohly.Místo zrušeného Junáka založena dětská organizace Pionýr. Hrdě se děti přihlašovaly, aby i ony nové republice v poválečné obnově pomohly.

 

Založila se také „Sokolská družina“, do které se přihlásily všechny děti.

Škola uspořádala tyto oslavy: Den armády, Boj o Duklu, Říjnová revoluce, besídka k narozeninám presidenta Gottwalda, narozeniny J. V. Stalina (při které pionýři skládali slib), balení vánočních dárků pro vojáky na hranicích, vzpomenuto výročí úmrtí V. I. Lenina, MDŽ (Mezinárodní den žen), prvomájový pochod míru do Nýřan, vítězství nad fašismem, přičemž sehráno divadelní představení.

Pěkným přínosem se stal pěstitelský kroužek. Žáci získali od patrona, dolu Krimich II, pole u šachty, na kterém pěstovali zeleninu pro školní jídelnu. Pokusili se i o pěstování cizích rostlin jako kok-sagyzu, rýži, soju a jiné. Poznali, že tyto rostliny se u nás nemohou pěstovat, protože je jarní mrazíky zahubily.

K socializaci vesnice vydávala škola bleskovky a zveřejňovala plnění úkolů v zemědělské a živočišné výrobě. Na tomto úseku však škola neudělala tolik, kolik bylo zapotřebí.

Rušný školní rok vyvrcholil závěrečnými zkouškami žáků posledního ročníku střední školy. Všech 22 žáků u zkoušek prospělo, čtyři z nich s vyznamenáním.

Školní výlet národní školy zavedl žáky na Hlubokou a Český Krumlov.

Žáci střední školy navštívili s I. a II. třídou Domažlice a Chodsko, kdežto žáci III. a IV. třídy poznávali Prachovské skály.

Žáci základní školy se učí pracovat s nástroji pro práci se dřevem i s kovem
Žáci základní školy se učí pracovat s nástroji pro práci se dřevem i s kovem.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto