Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Ve třídách národní školy dětí: I. tř. 40, II. tř. 33, III. tř. 41, IV. tř. 30 a V. tř. 31. Celkem ve třídách národní školy 175 dětí s průměrem na třídu 35 dětí.

Ve třídách střední školy: I. tř. 33, II. tř. 30, III. tř. 31 a ve IV. tř. 25. Celkový počet dětí na střední škole 119 a průměr ve třídě 30.

Učitelský sbor na národní škole: František Krofta (ředitel) a učitelé: Karel Hurt, Václav Petřík, Libuše Petříková a Anežka Chvátalová.

Učitelský sbor na střední škole: Josef Dvořák (ředitel) a učitelé: Josef Hojer, Milada Falcová, Jaroslav Nováček a Václav Šimandl.

Na mateřské škole jmenována ředitelkou Šimandlová.

Letos dokončena i přestavba vnitřku malé školní budovy na patrovou školu (bývalý rodinný domek pana řídícího učitele Hornsteinera)
Letos dokončena i přestavba vnitřku malé školní budovy na patrovou školu
(bývalý rodinný domek pana řídícího učitele Hornsteinera)

Hotová přístavba
Hotová přístavba

 

Za účelem pomoci škole finančními prostředky, pořádány několikrát „Besedy o škole“ pro rodiče a přátele školy, jenže velmi slabá účast nepřinesla téměř žádný finanční přínos.

SRPŠ pod vedením Josefa Pešíka se snažilo škole co nejvíce pomoci. Přínosem se staly třídní aktivy. Dokončena i vnitřní úprava malé školní budovy.

Kromě plnění základních školních povinností, věnovala se pozornost i akcím společenským – Vánoce s dárky obráncům vlasti a světového míru, výstavka zajímavých knih, dopisování pionýrů se sovětskými kamarády, vystupování na různých oslavách, petice proti válce v Koreji, sbírka pro bojující Koreu, mírový prvomájový průvod do Nýřan apod.

Pořádaly se i budovatelské akce: sběr odpadových surovin, sběr léčivých plodin, úprava nádvoří dolu Krimich II, práce v obecním sadu apod.

K socializaci vesnice uspořádala naše škola besídku, sestavenou učitelkou Chvátalovou, ve které účinkovala většina žáků školy národní.

Velkými pomocníky školy se staly Žákovská organizace a Pionýrská organizace. Skupinovou vedoucí se nově stala učitelka Jiřina Vaňková, vedoucími oddílu Taušová, Nocarová, Langová a Pelcová. První v učení i v práci stáli pionýři.

SRPŠ na střední škole pod vedením Josefa Pešíka zakoupilo pro zajímavější výuku zvukový promítací přístroj za 25 000 Kčs.

S patronem školy udržovány čilé přátelské styky. Červen proběhl ve znamení závěrečných zkoušek. Závěrečné zkoušky vykonalo všech 25 žáků IV. třídy střední školy, z nich šest zvládlo zkoušky s vyznamenáním.

Na základě nového školského zákona vystoupili letos ze školy i žáci, kteří dovršili 14. rok ve III. třídě střední školy. Zkoušku zdárně vykonalo všech 31 žáků. Žáci ze III. třídy, kteří nedovršili 14 let, budou pokračovat příští rok v JUK (Jednoroční učební kurs), ostatní nastoupili do vyšších škol či do učení na řemesla.

Oblíbené školní výlety se uskutečnily pro žáky národní školy I. tř. i II. tř. do Plas a okolí, žáci III., IV. a V. třídy si prohlédli Prahu a Karlův Týn (Karlštejn).

Žáci střední školy z I. třídy pochodovali po Šumavě a ostatní po Krkonoších.

Pionýrky III. a IV. třídy na začátku prázdnin uskutečnily 14denní putovní pionýrský tábor na železniční trati Horažďovice, Sušice, Klatovy a Přeštice.

Po 13letém působení na naší škole odešel na konci školního roku do penze řídící učitel František Krofta. Jeho srdečné rozloučení s rodiči a žáky vehnalo slzy do očí a rodiče mu vřele poděkovali za práci a péči, již škole a dětem věnoval.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto