Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Žáků ve třídách: I. A 20, I. B 20, II. 41, III. A 26, III. B 26, IV. 38, V. 47, VI. 26,VII. 27, VIII. 30. Žáků celkem 301 s průměrem ve třídě 30.

Učitelský sbor: Vladimír Jindra (ředitel), Zdeněk Mašát (zástupce) a učitelé: Karel Hurt, Josef Dvořák, Anna Modlíková, Marie Mašátová, Hana Kouřilová, Olga Pavlíčková, Jana Pechmanová, Josef Motlík, Anna Vostracká a Emilie Uchytilová. V průběhu roku odešla učitelka Modlíková a Uchytilová a za ně přišli JUDr. Gustav Biedermann a Taťána Baumanová.

Družinu mládeže vedla Růžena Dvořáková.

Na škole vytvořena ZO KSČ (Závodní organizace komunistické strany Československa) s předsedou Josefem Dvořákem a 12 členy strany.

Všichni učitelé se stali členy ROH (Revoluční odborové hnutí), závodním důvěrníkem zvolen Zdeněk Mašát.

Od počátku roku pracoval výbor SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy) pod vedením předsedy Františka Kornatovského.

SRPŠ se scházelo pravidelně a postupovalo podle předem vypracovaného plánu. Obnovily se třídní schůzky rodičů, mnozí rodiče pomáhali škole tím, že zavedli pro své děti pevný režim dne a učili je podle něj pracovat.

Po celý rok projevoval MNV velký zájem o dění ve škole. Kritické připomínky členů MNV velmi pomáhaly škole k odstranění nedostatků. Pro zvýšení budovatelských prací odměnil pět nejlepších sběračů surovin hodnotnými cenami. MNV svou radou pomohl i při výběru žáků do škol vyššího typu, protože pohled dělnické třídy na budoucí inteligenci se stal důležitým.

Spolupráce s patronátním závodem nezačala dobře a jen pomalu se zlepšovala. Škola svými kulturními vystoupeními při akcích horníků a pomoci při údržbě parku na nádvoří dolu Krimich II ukázala dobrou vůli ke spolupráci a ta byla vyslyšena. Drobné opravy školy už se nemusely platit z rozpočtu školy. Zástupci dolu se zúčastňovali závěrečných zkoušek žáků posledního ročníku školy. ROH dolu Krimich II dal k dispozici autobus pro výlet žáků. Věnoval 300 Kčs dvěma sirotkům na uhrazení měsíčního pobytu v pionýrském táboře.

Předním úkolem školy se stalo plnění směrnice X. sjezdu KSČ. Sledovali se soustavně propadající žáci a zaváděly se nové formy práce, doučování jednotlivců i skupinek. Na konci roku už propadlo jen 6,5 %.

Závěrečné zkoušky osmáků zvládli všichni.

Po celý rok se řešily potíže s vedoucími oddílů PO (Pionýrská organizace). Od pololetí vedli oddíly nejlepší pionýři z 8. třídy.

Nejvyšší stupeň vyznamenání Pionýrské organizace získala Hana Krausová (Bittenglová)
Nejvyšší stupeň vyznamenání Pionýrské organizace získala
Hana Krausová (Bittenglová)

 

Mičurinský kroužek se v krajské přehlídce umístil na 2. místě. Pěvecký kroužek často zpestřoval akce jednotlivých složek NF (Národní fronta sdružovala všechny organizace pod vedením KSČ). 50 žáků se zúčastnilo okresní soutěže dětské tvořivosti mládeže a žák Štěpán Příchovský z V. třídy postoupil ve hře na klavír do krajského kola.

Děti se nezapojovaly do cvičení v TJ Baník, ale cvičily v samostatné ŠTJ (Školní tělovýchovná jednota).

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto