Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Žáků ve třídách: I. tř. 39, II. tř. 45, III. A 24, III. B 25, IV. tř. 30, V. tř. 44, VI. A 24, VI. B 25, VII. A 26, VII. B 26 a VIII. tř. 26.

Ve škole celkem 334 žáků s průměrem na třídu 30 žáků.

Učitelský sbor: s. Vladimír Jindra (ředitel), Zdeněk Mašát (zástupce) a učitelé: Mašátová, Nováčková, Dudová, Jirková, Folková, Pittr, Dvořák, Maxa, Folk, Svobodová a Kouřilová.

Počátkem října onemocněla s. Kouřilová a její předměty suplovány. ONV (Okresní národní výbor) Plzeň-venkov přidělil na školu s. Danu Šílovou, místní rodačku, která dálkově dokončila pedagogické studium v Plzni.

I letos učitelé dost churavěli, takže se muselo často suplovat (zastupovat). To vyžadovalo ukázněnost a vyšší pracovní vypětí. Přesto všechny úkoly uložené stranou a vládou se se zdarem zvládly.

ZO KSČ (Základní organizace komunistické strany Československa) měla 10 členů s předsedou s. Josefem Dvořákem. Za kandidátku strany přijata s. Libuše Nováčková. Za velký klad nutno považovat RSŠ (Rok stranického školení), které navštěvovali povinně všichni zaměstnanci školy.

Činnost ROH pokračovala také letos na úrovni, kterou řídil výbor: s. Mašát, Pittr a Svobodová.

V září se volil nový výbor SRPŠ a předsedou se stal s. ing. Josef Drahý. Sdružení začalo svoji práci dobře, ale postupem času třídní důvěrníci z nedostatku času přestávali pracovat. Pravidelné třídní aktivy navštěvovány stále menším počtem rodičů.

MNV se pravidelně zajímal o školní práci na poradách rady MNV. S ředitelem školy se řešily záležitosti školy i obce a tento dobrý poměr přinesl mnohá zlepšení školní i mimoškolní činnosti.

Patronátní smlouva uzavřená s dolem Krimich II se letos velmi dobře plnila.

Výborně pokračovala spolupráce s TJ Baník, která na sebe převzala mimoškolní tělesnou výchovu i nácvik skladeb na II. celostátní spartakiádu, která se na škole vůbec nenacvičovala. Ve cvičitelském sboru TJ Baník vzorně pracoval učitel s. Jiří Pittr.

Také ČSPO (Československý svaz požární ochrany) pomáhal v organizování volného času školáků. Ve svých žákovských družstvech sdružovali hasiči 30 dětí.

ČSČK (Československý červený kříž) vůbec se školáky nepracoval, byť naše zdravotní hlídka s naprostou převahou zvítězila v okresní soutěži.

IV. třída, učitel Jiří Pittr. Stojí: Zíka, Steinhauser, Ráž, Karhan, Bárta, Vodrážka, Walter, Mottl, Rada, Karas, Charvát. Střed: Skalová, Beránková, Tauš, Kouřil, Smolek, Nimč, Šantora, Vacula, Bažant, Diviš, Jäger, Mareš, Bittemglová, Flachsová, Hrabáková. Sedí: Koptíková, Pondělíková, Rádlová, Fínová, Divišová, Suchá, Čadová, Troubilová, Bělohlavá, Thomayerová

IV. třída, učitel Jiří Pittr. Stojí: Zíka, Steinhauser, Ráž, Karhan,
Bárta, Vodrážka, Walter, Mottl, Rada, Karas, Charvát. Střed: Skalová,
Beránková, Tauš, Kouřil, Smolek, Nimč, Šantora, Vacula, Bažant,
Diviš, Jäger, Mareš, Bittemglová, Flachsová, Hrabáková. Sedí: Koptíková,
Pondělíková, Rádlová, Fínová, Divišová, Suchá, Čadová, Troubilová,
Bělohlavá, Thomayerová

 

Zlá noc z 21. na 22. listopadu narušila vyučování. Ráno se uklízečky vylekaly, když našly násilím otevřené dveře, kterými se kdosi vloupal dovnitř. Okamžitě zavoláno na SNB (Sbor národní bezpečnosti). Z jejich příkazu zakázán vstup do obou budov a na škole se tedy nevyučovalo. Zjistili, že pachatel se vloupal do sborovny ve velké budově, ze které odcizil vkladní knížky žáků obou VII. tříd, stříbrné plnicí pero a tužku s. Maxy a v ředitelně v malé budově zdemoloval psací stůl a odcizil 230 Kčs. Rozsáhlé pátrání i s policejním psem se protáhlo až do ranních hodin dalšího dne. Vše bezvýsledně. Později došlo na vykrádání dalších škol na železniční trati Plzeň–Domažlice a tak byl pachatel po půl roce zatčen. 19letý lupič Adolf Hempfinger bydlel v hornické ubytovně ve Zbůchu. Vandalské loupeže prováděl i dost daleko v Čechách i na Moravě. Soud ho odsoudil na tři a půl roku vězení. Nastupoval už šestý trest.

XI. sjezd KSČ vytýčil hlavní úkol školy: Připravit všestranně vzdělané lidi, ovládající základní poznatky vědy a techniky, kteří budou způsobilí pro kvalifikovanou fyzickou práci a připraveni k uvědomělému budování komunistické společnosti. Takto připravit žáky školy vyžadovalo zkvalitnění působení na děti.

PO (Pionýrská organizace) letos výrazně zlepšila činnost. Slíbené závazky pionýři vysoko překročili. Při pomoci JZD (Jednotné zemědělské družstvo) odpracovali 1400 brigádnických hodin, účastnili se dokončovacích pracích polytechnické dílny, sebrali desítky kg léčivých bylin. Velmi se zdařila slavnost „Jolky“ (ruský jakoby vánoční stromek), příprava oslav VŘSR (Velká říjnová socialist. revoluce), oslava slavného „Února 1948“ apod. V I. a ve II. třídě vznikly oddíly Jisker. Průkopníky spolupráce PO a dospělých se stali: Miluše Randová, Růžena Dvořáková, Milada Pittrová a mladí manželé Gabrielovi.

K 10. výročí založení PO všechny oddíly plnily „Timurovské úkoly“ jimiž přispěly ke zlepšení okolí školy i celé obce. Současně se plnily úkoly výchovného systému „Co má znát a umět pionýr“.

Při podávání přihlášek ke studiu na školách III. stupně se přísně dbalo na třídní původ budoucího studenta.

Mobilní aplikace

Aplikace V OBRAZE - logo

Novinky a další aktuality z obce v aplikaci V OBRAZE

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Tlučná

Tlučná, Hlavní 25, 33026 Tlučná

Vesnice rokuNaše ocenění získané v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje.