Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Žáků ve třídách: I. A 21, I. B 21, II. A 26, II. B 26, III. tř. 37, IV. A 21, IV. B 22, V. A 26, V. B 25, VI. tř. 27, VII. A 22, VII. B 22, VIII. tř. 37 a IX. tř. 27. Ve škole celkem 360 žáků s průměrem na třídu 26 žáků.

Učitelský sbor: Vladimír Jindra (ředitel), Zdeněk Mašát (zástupce) a učitelé na nižším stupni: Mašátová, Nováčková, Bezděková, Pittr, Dlouhá, Dudová, Folková, Kolafová a Mizlerová, na vyšším stupni: Dvořák, Maxa, Cihlář, Kouřilová, Šilhánová a Krausová.

Jedna třída mateřské školy
Jedna třída mateřské školy

 

S. Pittr povolán na vojenské cvičení, takže po dobu jednoho měsíce se IV. třídy musely spojit.

Poprvé děti dostávaly učebnice zdarma, nezvratný to důkaz o pevnosti našeho socialistického zřízení, i toho, jak krok za krokem se vytvářely podmínky pro přechod ke komunismu.

Pro 14 tříd se nenašlo místo ve školních budovách a tak jako loni i letos muselo být vyučováno na směny.

Významnou úlohu v životě školy měla ZO KSČ (Základní organizace komunistické strany Československa). Projednávala všechny otázky a dělala konkrétní závěry pro plnění všech stranických úkolů. Především se škola musela co nejvíce přiblížit k životu a dodržovat všechna opatření doporučená ÚV KSČ.

Pro učitele zřízena večerní škola zemědělské ekonomiky, kterou vedl s. Jindra. Všichni učitelé se v květnu podrobili závěrečným zkouškám.

Po dlouhých jednáních zvolena do čela ROH (Revoluční odborové hnutí) s. Folková a po jejím odchodu s. Soukupová. Výbor zorganizoval dvě výborné akce: zájezd do Národního divadla v Praze a do divadla J. K. Tyla v Plzni.

Besídka mateřské školy
Besídka mateřské školy
Besídka mateřské školy

Výbor SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy) pracoval ve stejném složení jako loni. Zorganizoval opět cyklus přednášek o výchově dětí a slíbil vedoucí oddílů PO (Pionýrská organizace) z řad rodičů.

Nový školský zákon ustanovil devítiletou školní docházku a vytvoření ZDŠ (Základní devítiletá škola).

Naše škola slíbila: „Vychováme ze svěřené nám mládeže, za pomoci celé naší společnosti, uvědomělé občany Československé socialistické republiky, nadšené budovatele komunismu.“

Při škole založen „Klub mládeže“. Stal se místem, kam docházela polovina dětí a náplň byla nejen rekreační, ale i zájmová s přípravou na vyučování. Hlavně se tam plnily výchovné stupně „Co má znát a umět pionýr“. Taneční kroužek vedla s. Jindra Filipová a kroužek šachistů s. Václav Janouš. V klubu nacvičili i divadelní hru „Matčino srdce“. Celý výtěžek ze vstupného věnovaly děti dalšímu zvelebení klubu.

Na škole dále pracovaly kroužky dovedných rukou za vedení maminek, mičurinský pod vedením s. Cihláře a sportovní košíkové za dozoru s. Maxy. Pěvecký řídil s. Jindra. Dřevokroužek a Kovokroužek pracovaly v dílnách Krimich II.

Velmi dobře pomáhala v organizování mimoškolní činnosti TJ Baník. Škola si opravdu vážila obětavé práce cvičitelů s. Karla Cepníka, s. Hany Presslové a člena učitelského sboru, s. Jiřího Pittra. Pro prohloubení spolupráce posílili cvičitelský sbor TJ Baník i další učitelé: Mašát, Mašátová a Bezděková (roz. Švarcová).

Jeden z lyžařských zájezdů na Šumavu
Jeden z lyžařských zájezdů na Šumavu

 

Společně s Baníkem připraveno na MDD (Mezinárodní den dětí) „Sportovní odpoledne“.

Na II. celostátní spartakiádě cvičilo z našich dětí v Praze 48 žáků a 16 žaček. Jen málokterá škola měla na Strahovském stadionu tolik svých žáků.

Tady nešlo říci nic jiného než: „Výborně Baníkovci.“

Další úspěch zaznamenali školní košikáři, chlapci se stali přeborníky okresu, díky s. Zdeňku Maxovi.

PO (Pionýrská organizace) za vedení s. Bittenglové se plně zaměřila na plnění systému „Co má znát a umět pionýr“. Zapojili se do soutěže „Expedice za rudým praporem“ a oddíly III., IV. B a VI. třídy získaly titul „Vzorný oddíl mladého budovatele“.

Učitelé pomáhali při volbách v obci.

Na závěr školního roku dostali nejlepší žáci ze tříd hodnotné knihy.

Školní foto třída s. Jiřího Pittra
Školní foto třída s. Jiřího Pittra

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto