Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Žáků ve třídách: I. A 19, I. B 20, II. A 22, II. B 21, III. A 24, III. B 26, IV. 41, V. 40, VI. A 26, VI. B 22, VII. 26, VIII. A 22, VIII. B 22 a IX. 37. Celkem ve škole 368 žáků s průměrem ve třídě 26 žáků.

Učitelský sbor: s. Vladimír Jindra (ředitel), Zdeněk Mašát (zástupce) a učitelé: s. Mašátová, Soukupová, Bezděková (roz. Švarcová), Benetková, A. Maxa, Bittenglová, Štípková, Maxová, Jirková, Dudová, Šílová, Pittr, Z. Maxa, Šilhánová, Kouřilová, Mudrová a Mothejzíková.

V tomto roce došlo k dalšímu posílení komunistické strany za přispění dopisů KV KSČ (Krajský výbor komunistické strany Československa) k problémům propadání a ke zvyšování výchovného vlivu školy.

Tyto dokumenty se staly ideovou směrnicí pro práci naší strany a školy. Detailně se rozpracovaly pro naše podmínky a staly se součástí plánu školy na letošní školní rok. Ještě důsledněji se museli učitelé zaměřit na výchovu dětí v duchu zásad komunistické morálky a mravního kodexu XXII. Sjezdu KSSS (Komunistická strana sovětského svazu).

Členové ROH (Revoluční odborové hnutí) vždy usilovali o úzkou spolupráci s vedením školy. Je ovšem třeba kriticky připomenout, že výbor neměl na život ve škole ten správný pohled. Tento vážný nedostatek se musí odstranit.

Dobrým spolupracovníkem školy se stal výbor SRPŠ ve složení: Ing. Drahý, Mulač a Příchovský.

Školní foto: Kondr, Reiser, Soukup, Mička, Denk, Polívka, Hrubý, Zeman, Franc, učitel s. Jiří Pittr; uprostřed: Váchal, Fínová D., Rádlová, Kučerová, Krausová, Liška, Bělohlavý, Meiner, Sporka; dole: Mulačová, Racková, Dolejšová, Brůhová O., Kopecká, Vildová, Kalivodová, Brůhová L.
Školní foto: Kondr, Reiser, Soukup, Mička, Denk, Polívka, Hrubý,
Zeman, Franc, učitel s. Jiří Pittr; uprostřed: Váchal, Fínová D., Rádlová,
Kučerová, Krausová, Liška, Bělohlavý, Meiner, Sporka; dole: Mulačová,
Racková, Dolejšová, Brůhová O., Kopecká, Vildová, Kalivodová,
Brůhová L.

 

Jedním z podstatných znaků naší doby se stalo budování vyspělé socialistické společnosti a soustřeďování sil k postupné výstavbě komunismu. Základním úkolem určena výchova člověka komunistické epochy. Grandiózní budování komunistické společnosti nebylo již věcí snů, ale ve velké části světa se stávalo historicky blízkým cílem. Jedině socialismus a komunismus uspokojí rostoucí hmotné a kulturní potřeby lidí. Tato generace bude žít už v komunismu.

Nejaktivnějším spolupracovníkem školy měla být PO (Pionýrská organizace). Škoda, že nebyl dostatek oddílových vedoucích. Řešení se našlo v řadách pionýrů z 9. třídy. Ti vedli pionýry k plnění výchovného systému „Co má znát a umět pionýr“.

Ve 2. pololetí založen v 9. třídě ČSM (Československý svaz mládeže) nejcennější závazek: 16 svazáků slíbilo, že povedou pionýrské oddíly po dobu tří let.

Za mimořádně vzornou práci oddílů PO bylo naší škole přiděleno jedno místo na setkání pionýrů s představiteli strany a vlády v Hradci u Opavy, jedno místo do mezinárodního tábora (Alena Franzová, VII. tř.) a jedno místo do Hradce u Opavy pro budoucí skupinové vedoucí (Slávka Troubilová, VIII. tř.).

Třídní foto soudružky Nováčkové
Třídní foto soudružky Nováčkové

 

Nejradostnějším poznatkem se ukázala práce kroužků s vedoucími z řad rodičů. Také kroužky na dole Krimich II, které řídili členové BSP (Brigáda socialistické práce), si vedly výborně.

Překvapivě dobře si vedl kroužek mladých ochotníků, který pod vedením s. Aloise Kusche nacvičil divadelní hru „Pasáček vepřů“ podle pohádky H. C. Andersena. Odpoledne sehráli představení pro děti a večer pro dospělé. Lidový dům se dvakrát zcela zaplnil a diváci odměnili mladé ochotníky radostným potleskem.

Celostátní konference položila velký důraz na rozvoj tělovýchovy. Zavedly se tak ranní rozcvičky na hřišti u školy pro všechny žáky od 7.35 do 7.45 hodin. Zúčastnili se všech soutěží SHM (Sportovní hry mládeže): kopaná, košíková, stolní tenis, atletika, Běh Pravdy (noviny Pravda), Dukelského a Sokolovského závodu, lehkoatletického čtyřboje apod.

Mimoškolní tělesnou výchovu vzorně prováděl TJ Baník. Cvičilo v něm pravidelně 80 % žáků školy. Ve cvičitelském sboru Baníka pracovali s. Pittr, Mašát a Mašátová.

Učitelé čím dál více využívali při výuce film, diafilm a epidiaskop. Návštěvy inspektorů potvrdily velice dobrou práci všech učitelů školy.

Jako v minulosti i letos pokračovala výborná spolupráce školy s MNV.

Závěr školního roku proběhl slavnostně v Lidovém domě za účasti mnoha občanů. Závěrečná slova pronesl ředitel školy s. Jindra a vzorné žáky odměnil předseda MNV s. Beran hodnotnou knihou.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto