Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

Škola

Žáků ve třídách: I. A 24, I. B 23, II. A 23, II. B 25, III. tř. 37, IV. A 21, IV. B 20, V. A 26, V. B 26, VI. tř. 37, VII. A 22, VII. B 21, VIII. A 21, VIII. B 19, IX. tř. 20. Žáků ve škole celkem 365 s průměrem ve třídě 24.

Učitelský sbor: s. Vladimír Jindra (ředitel), Zdeněk Mašát (zástupce); nižší stupeň: s. Soukupová, Nováčková, Mašátová, Dudová, Pešulová, Flachsová, Kotěšovcová, Maxová, Šílová a A. Maxa; vyšší stupeň: Cihlář, Z. Maxa, Pittr, Kouřilová, Jirková, Bittenglová, Šilhánová a Ryspler.

Školu opustili manželé Folkovi, přestěhovali se do Guinee v Africe, kde působili na škole při našem velvyslanectví v hlavním městě Conakry.

Nižší stupeň, kromě III. třídy, měl směnné vyučování a vyšší stupeň měl odpolední vyučování v úterý a ve čtvrtek.

Dvouměsíční školení filozofie v Praze absolvoval ředitel s. Jindra.

Ředitel s. Jindra a předseda KSČ na škole s. A. Maxa se zúčastnili v polovině srpna okresní konference, kde se projednávala obsahová přestavba a komunistická výchova ve vyučování. Přijaté závěry vycházející ze stranických dokumentů se staly směrnicí i pro naši školu.

Potíže nastaly ve velké budově školy v prosinci, kdy vůbec netekla voda. Opravu poškozeného vodovodu se podařilo zajistit až v červnu.

ZO KSČ s 11 členy a předsedou Antonínem Maxou zorganizovala politické studium, které mělo být nástupem do nových forem sebevzdělání učitelů. Bohužel, toto školení nebylo našimi učiteli plně doceněno.

ZO ROH (Revoluční odborové hnutí) zlepšila pod vedením s. Zdeňka Maxy svoje působení, což se projevilo na její schůzovní činnosti.

Školní výlet plný zážitků

Školní výlet plný zážitků

 

SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy) pracovalo téměř ve stejném složení jako loni, Ing. Drahý, Mulač, Fína, Gabriel a Smolková. Stali se zárukou svědomité práce.

Pionýrská skupina pracovala s nedostatečným počtem oddílových vedoucích. Skupinu vedla s. Bittenglová.

Zřízena komise pro volbu povolání se s. Balým v čele. Soudruzi iniciativně navštěvovali rodiny a besedovali s rodiči o volbě povolání pro jejich děti. Výborný počin vhodný pochvaly. Dosáhnout úspěchu se, bohužel, nedokázalo.

V popředí školní práce stál důležitý úkol, zkvalitnit komunistickou výchovu ve vyučovacím procesu. Po celý rok jsme o jeho plnění poctivě usilovali, ale nezdarů se napočítalo více než úspěchů.

Uložili jsme si využít nových metod práce ve vyučování. Počátek obtížné cesty pro aktivní součinnost žáků s učitelem zvládli v matematice s. Mašát a Bittenglová, ale i oni stáli jen na počátku cesty.

Po pravdě nutno konstatovat, že tento nový styl práce nebyl zvládnut. Zůstane úkolem pro další roky, kdy budeme rozvíjet samostatnou činnost a aktivitu žáků a napomáhat tak komunistické výchově mládeže.

Velký kus práce v předvolební kampani vykonal náš pěvecký sbor pod vedením s. Bittenglové, který je chloubou školy a jehož úroveň přesahuje běžnou úroveň okresu.

Skupinová vedoucí Pionýrské organizace s. Bittenglová

Skupinová vedoucí Pionýrské organizace s. Bittenglová

 

Volby 14. června se staly ukázkou jednoty pracujících a dokumentovaly sílu myšlenek marxismu-leninismu. Naši učitelé se pilně zúčastnili předvolebních agitací a plně se zapojili do volebních komisí.

Při závěru školního roku jsme si slíbili, že v příštím roce vyvineme ještě větší úsilí vyrovnat se čestně s úkolem výchovy žáků v duchu zásad, které razí naše Komunistická strana Československa.

Mobilní aplikace

Aplikace V OBRAZE - logo

Novinky a další aktuality z obce v aplikaci V OBRAZE

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Tlučná

Tlučná, Hlavní 25, 33026 Tlučná

Vesnice rokuNaše ocenění získané v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje.