Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Školní rok tradičně zahájil průvod od MNV ke škole a do kroku vyhrávala hornická kapela.

Žáků ve škole celkem 286 ve 13 třídách s průměrem ve třídě 22 žáků.

Učitelský sbor: s. Ota Fajfr (ředitel), Jiřina Prokopcová (zástupkyně), nižší stupeň: s. Soukupová, Šílová, Mašátová, Pešulová, Nováčková, Kohoutová, Konárová, Smolková a M. Jirková, vyšší stupeň: s. Kouřilová, Maxová, Krkoš, Šilhánová, Bittenglová a Tenk.

Politicko-výchovná práce se prováděla mnohem intenzivněji a to nejen zapojením všech výchovných pracovníků do veřejných a stranických funkcí (55 funkcí na 20 výchovných pracovníků), ale též i povinným politickým studiem v různých útvarech vzdělávání. Ve vyučovacích hodinách dokázali učitelé aplikovat získané poznatky a předávat je žákům.

Díky s. Jirkové se pravidelně jezdilo do plzeňských divadel Alfa a Komorního.

V obci školáci vystoupili na 32 akcích s kulturními vložkami.

Dětský orchestr pod vedením s. Valentové vyhrává na hrázi bývalého Velkého rybníka.

Dětský orchestr pod vedením s. Valentové vyhrává na hrázi bývalého
Velkého rybníka.

 

Žáci se zúčastnili 29 soutěží. Soutěžili také ve sběru brambor a sběru léčivých bylin, ve kterých získala škola druhé místo v Západočeském kraji.

V literární tvorbě a ve výtvarné tvorbě žáci vítězili a přinesli si 11 diplomů.

Velký podíl na úspěších měly výbory KSČ i ROH. Na práci školy se podílelo i SRPŠ a MNV.

Na škole pracovalo šest zájmových kroužků: zdravotní, požární, střelecký, pohybové estetiky, pěvecký a turistický.

Učitelé pravidelně informovali rodiče o práci školy na třídních aktivech a členové sdružení rodičů pomáhali s opravou tabulí, natřením lavic, vyčištěním okapových žlabů, opravou umyvadel apod.

O dobré práci školy svědčí i to, že 54,5 % vycházejících žáků bylo na střední školy přijato.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto