Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Školní rok tradičně zahájen průvodem od MNV ke škole. V krásném počasí a s říznou hornickou kapelou se šlo radostně.

Ve škole celkem 303 žáků ve 13 třídách, tedy ve třídách průměrně 23 žáků.

Učitelský sbor: s. Ota Fajfr (ředitel), s. Dana Šílová (zástupkyně), nižší stupeň: s. Nováčková, Soukupová, Soukeníková, Holubová, Pešulová, Krkoš, Kondrová a Šilhánová, vyšší stupeň: s. Jirková, Kouřilová, Maxová, Bittenglová, Smolková a Tenk.

Celý školní rok se zaměřil na 30. výročí osvobození slavnou Rudou armádou.

Toto výročí dalo podnět k celé řadě výchovných akcí – k proletářskému internacionalismu, k socialistickému vlastenectví a též mobilizovalo učitele k plnění konkrétních úkolů pro zkvalitnění výchovného a vyučovacího procesu se zaměřením na prohlubování komunistické výchovy ve školní i mimoškolní práci a na zvyšování efektivnosti vyučovacích hodin, na prohlubování pracovní a polytechnické výchovy, včetně volby povolání, dále pak na zvyšování vlastní ideové, politické a odborné úrovně a na zvýšení angažovanosti celé školy.

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku

 

Celkem žáci školy provedli 28 veřejných vystoupení při významných výročích v obci i v rámci okresu.

Žáci se zúčastnili 35 soutěží a získali řadu hodnotných cen a diplomů. Uskutečnili 31 besed a 10 exkurzí, odpracovali 4380 hodin, 37 pionýrů si dopisovalo se sovětskými pionýry (ruskými), odebírali 68 kusů sovětských časopisů domů a 137 kusů do školy k četbě a diskusi v hodinách ruského jazyka.

Každý učitel se politicky vzdělával v různých stupních studia.

Učební osnovy se plnily, což prokázaly kontroly školní inspektorky s. Šourkové.

Činnost PO zahájena až 22. prosince, kdy se po dlouhém jednání s OV SSM podařilo jmenovat do funkce skupinového vedoucího PO s. Höflera, dobrovolného pracovníka.

Pět oddílů přihlášeno do soutěže „Expedice 30“. Uskutečnilo se několik branných her a provedlo se slavnostní šátkování pionýrů.

Exkurze „mateřinky“ ve statku

Exkurze „mateřinky“ ve statku

 

Pionýři se zúčastnili celookresního srazu ve Zbůchu, kde je velmi zajímala vojenská polní kuchyně připravující pionýrům oběd.

V průběhu roku pracovaly tyto zájmové kroužky: interklub, gymnastický, tábornický, výtvarný, zdravotní, požární, pohybové estetiky, pěvecký, střelecký, fotografický a chovatelský.

Mnoho času si vyžádalo nacvičování spartakiádních skladeb. Nacvičovalo se ráno od sedmi hodin i v hodinách tělesné výchovy. Mladší žáci vedení s. Pešulovou a s. Soukupovou a starší žáci vedení s. Smolkovou měli skladby výborně nacvičené.

Z 27 vystupujících žáků přijato devět ke studiu na středních školách. Jeden žák nebyl doporučen ke studiu s ohledem na politické prohřešky rodičů.

Ve spolupráci MNV a SRPŠ se získalo 200 000 Kčs na ústřední topení.

Na žádost MNV o postavení nové školy přišla odpověď, že se stavbou se počítá v r. 1990 na rozhraní Tlučné a Nýřan.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto