Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

Škola

Školní rok zahájen tradičním průvodem s hudbou od MNV ke škole.

Ve škole celkem 277 žáků v 9 třídách s průměrem 31 žáků ve třídě.

Učitelský sbor: s. Dana Šílová (ředitelka), Jaroslava Smolková (zástupkyně), nižší stupeň: s. Nováčková, Mašátová, Pešulová, Soukupová a Holubová, vyšší stupeň: s. Kondrová, Šilhánová, Bittenglová, Tenk a Jirková.

Výchovně-vzdělávací a ideově-politickou práci školy ovlivnila tato důležitá výročí: 60. výročí založení ČSR, 40. výročí Mnichovské dohody, 35. výročí založení PO (Pionýrská organizace).

V průběhu roku připraveno a provedeno 29 veřejných vystoupení v obci i mimo ni. Nejžádanější kulturní vložkou zůstával pěvecký sbor s. učitelky Bittenglové.

Žáci se zúčastnili 38 soutěží. Do krajského kola postoupily gymnastky, žákyně mladší i starší, za vedení nestora tlučenské tělovýchovy s. Vény Kouřila. Také se to povedlo přírodovědnému kroužku s. Randové, vedoucí Družiny mládeže.

Provedeno 27 besed: o práci MNV s tajemnicí národního výboru, o SSSR se s. Maxou, otcem naší žákyně, který studoval v Moskvě, se členy LM (Lidové milice – ozbrojení členové KSČ) na dole A. Uxa, o volně žijících zvířatech na katastru obce s myslivcem s. Dezortem atd.

Vyšší třídy navštívily v Praze výstavu „Karel IV.“, prohlédli si Západočeskou galerii v Plzni, sledovali přelíčení u soudu apod.

Při 18 exkurzích navštívili žáci důl A. Uxa, Teslu Nýřany, truhlárnu u nás, sklárnu v Heřmanově Huti, výrobnu kol Favorit v Rokycanech apod.

Místní Klub sovětského filmu a vedoucí kina s. Smetáková zajišťovaly pro školu vhodné filmy k významným událostem.

Žáci dojížděli pravidelně na divadelní představení do Plzně za vzorného zajištění učitelkou s. Jirkovou.

144 žáků odebíralo sovětské časopisy v azbuce a 70 dětí si dopisovalo se sovětskými pionýry. Časopisy se využívaly v hodinách ruského jazyka.

Během roku pracovalo 15 zájmových kroužků. Nejaktivněji si vedly kroužky gymnastický, pěvecký, mladých přátel SSSR a přírodovědný.

Slib pionýrů u pomníků padlých

Slib pionýrů u pomníků padlých

 

Pionýrská organizace se letos zaměřila k významnému 30. výročí založení. Skupinový vedoucí s. Valenta s oddílovými vedoucími připravili zajímavé akce, např. zájezd na Lední revue do Prahy, závod koloběžek pro malé, sjezdové závody na saních pro větší apod.

Pracovali na opravě klubovny, postavili terasu, která sloužila jako tribuna na slavnostech. MNV odměnil nejlepší vedoucí s. Valentu, Valentovou, Černého, Černou, V. Kouřila, Randovou a Filipovou.

Oslavy vyvrcholily 24. dubna slavnostním shromážděním v místním kině slibem nových pionýrů a jisker. Promítnut film, odpoledne probíhaly různé soutěže a na závěr veselice v Rudém koutku závodní jídelny v sídlišti.

Před koncem školního roku uskutečněn táborový oheň a o prázdninách stanový tábor v Oboře u Kaznějova.

Při závěrečném hodnocení neprospěli dva žáci, vysvědčení s vyznamenáním si odneslo 71 žáků. Na středoškolské studium po zkouškách přijato osm studentů z IX. třídy a sedm studentů z VIII. třídy, celkem tedy 15 studentů.

ONV Plzeň-sever rozhodl o zrušení naší IX. třídy a převedení zbývajících 16 žáků do Vejprnic.

Mobilní aplikace

Aplikace V OBRAZE - logo

Novinky a další aktuality z obce v aplikaci V OBRAZE

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Tlučná

Tlučná, Hlavní 25, 33026 Tlučná

Vesnice rokuNaše ocenění získané v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje.