Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

Škola

Ve škole celkem 265 žáků v 10 třídách, tedy na třídu bylo v průměru 27 žáků.

Učitelský sbor: s. Šílová (ředitelka), Smolková (zástupkyně), nižší stupeň: s. Tykalová, Vlasák, Soukupová, Nováčková, Holubová (1. pololetí) a Mašátová (2. pololetí), vyšší stupeň: s. Šilhánová, Radová, Holubová, Bittenglová, Jirková a Tenk.

Základní linie výchovné práce stanovily závěry XVI. sjezdu KSČ, usnesením předsednictva ÚV KSČ a vlády ČSSR.

Úkolem dlouhodobého charakteru se stalo zaměření na mravní výchovu. Cílevědomě se rozvíjela výchova k socialistickému vlastenectví a internacionalismu.

Uskutečněno 23 besed s různým zaměřením: ke Dni armády s důstojníkem letecké jednotky v Líních, v síni tradic s Lidovými milicemi na dole, se s. Klimenkovou ze školy v Pervouralsku (se kterou si pionýři dopisovali), která navštívila naši republiku, s pracovníky okresního musea v Plasích, s redaktorkou Rudého práva (deník KSČ) s. Votrubovou, s místním lékařem s. MUDr. Galovičem o dospívání, o protifašistickém odboji za 2. světové války v obci se s. Kůtou, o jaderýnch elektrárnách se s. Kršem ze Škody Plzeň, o životě volně žijících zvířat se s. Janoušem apod.

Přímo ve škole proběhly dvě výstavky knih s prodejem. Říjnová s literaturou sovětskou a dubnová s literaturou českou.

K prohloubení učiva umožněny exkurze: u soudního líčení, návštěva Lika v Nýřanech, státního statku, na povrchová pracoviště dolu A. Uxa, na letiště v Líních, do ZOO v Plzni, do hvězdárny v Rokycanech, do planetária v Praze.

Žáci se svými učiteli navštívili výstavy a galerie v Plzni, muzeum, divadelní představení v Alfě a divadle J. K. Tyla, filmová představení v našem kině atd.

Klub mladých přátel SSSR uskutečnil pietní akt u skrýše s. Vasila Loudy. Pionýři uskutečnili druhý pietní akt u pomníku padlých na návsi Svobody, spojený se slavnostním slibem nových jisker a pionýrů.

Na škole byla vřele přivítána delegace sovětských hostů všemi učiteli i žáky.

Žáci 2., 3. a 4. třídy navštěvovali plavecký kurz v Plzni a žáci 7. třídy prošli lyžařským kurzem na Šumavě v Železné Rudě, který vedli učitelé a lyžařští instruktoři s. Smolková a Smolek.

Žáci 6. a 7. třídy podnikli se SPB (Svaz protifašistických bojovníků) třídenní autobusový zájezd do NDR. Navštívili hlavně bývalý nacistický koncentrační tábor Buchenwald. Průvodce s. Kůta, kterého zde za 2. světové války nacisté věznili, provedl žáky všemi prostorami a vyprávěl o svých hrozných zážitcích. Žáci si pochopitelně prohlédli i místní muzeum.

Žáci naší školy předvedli svá vystoupení na různých veřejných akcích. Nejoblíbenějšími zůstávaly dva pěvecké sbory: na nižším stupni se s. Vlasákem a na vyšším stupni se s. Bittenglovou.

Patronátní smlouvy rozšířeny. Kromě patronátního dolu navázala škola patronát se státním statkem a Teslou Nýřany. Škola vystupovala na jejich akcích a závody umožnily návštěvy a besedy.

Spolupráce s místními organizacemi zůstala tradičně velmi dobrá. Přímo vzornou možno nazvat spolupráci s dolem, TJ Baník, požárníky, Červeným křížem a Svazarmem.

SRPŠ pracovalo velmi dobře, svůj plán dodržovalo. Přispívalo škole finančně i brigádnickými pracemi.

Spolupráce se složkami NF se ukázala jako výborná, protože v jejich výborech zasedali i učitelé.

Pokračovalo se se sběrem odpadových surovin a léčivých bylin.

Pionýrské oddíly plnily podmínky celostátní hry „Paměť národa“ a organizovaly pietní akty, zúčastňovaly se různých akcí a uskutečnily i dva prázdninové stanové tábory. Jeden u přehrady Hracholusky a druhý u Kladrub.

V závěrečném hodnocení neprospělo šest žáků a snížená známka z chování udělena sedmi žákům. S vyznamenáním odešlo na prázdniny 33 žáků a na studia se přihlásilo 14 žáků, jeden se rozhodl pro učební obor s maturitou.

Mobilní aplikace

Aplikace V OBRAZE - logo

Novinky a další aktuality z obce v aplikaci V OBRAZE

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Tlučná

Tlučná, Hlavní 25, 33026 Tlučná

Vesnice rokuNaše ocenění získané v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje.