Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

Škola

Školu navštěvovalo 272 žáků v 10 třídách s průměrem 27 žáků ve třídě.

Učitelský sbor: s. Šílová (ředitelka), Smolková (zástupkyně), nižší stupeň: s. Nováčková, Mašátová, Křížová, Vlasák, Šnajdrová (roz. Tykalová), Soukupová, vyšší stupeň: s. Tenk, Holubová, Radová, Šilhánová, Bittenglová a Jirková.

Školní rok se stal obdobím, kdy celá naše společnost vyvíjela úsilí o co nejúspěšnější splnění posledního roku sedmé pětiletky a 40. výročí osvobození vlasti Sovětskou armádou.

Ve škole pracovalo 15 výchovných pracovníků a všichni museli pečlivě docházet na politické školení. S. Šílová se zapojila do lektorského sboru Dějin KSČ.

ZO KSČ a MV ROH napomáhaly vedení školy k podněcování pracovní iniciativy a vedení k odpovědnosti.

K výchovnému působení pomáhalo 29 besed na různá témata: o protifašistickém odboji v obci a okolí se s. Kůtou, o soudech a prokuratuře s předsedou okresního soudu, o životním prostředí se s. Sevelkovou, o protipožární prevenci, o myslivosti se s. Janoušem apod.

Ke konkretizaci učiva a v rámci výběru povolání se provedlo 15 exkurzí a návštěv: sklárna Heřmanova Huť, OP Škoda Plzeň, hvězdárna Rokycany, Likona v Nýřanech, cihelna Stod, krajské muzeum v Plzni, závody na Karlovarsku atd.

V systému mládež a kultura se žáci zúčastnili divadelních her v Plzni, promítání zajímavých filmů v místním kině, navštívili galerii a vyslechli čtyři výchovné koncerty ve spolupráci s dolem A. Uxa.

Trvalým úkolem zůstávala mravní výchova mládeže. Působilo se také na organizace a občany, aby napomáhali ke správným vztahům dětí a dospělých.

Upevňování internacionálního cítění zaručovala práce Klubu mladých přátel SSSR. K naplnění jejich činností sloužilo dopisování s pionýry a čtení sovětských dětských časopisů. Uspořádali besedu o pionýrských táborech v SSSR, účastnili se Puškinova památníku, soutěžili ve znalostech o SSSR i na olympiádě ruského jazyka.

Škola ve spolupráci se zahrádkáři uspořádala výstavu ovoce a zeleniny.

Žáci vystupovali se svými programy na mnoha různých akcích pořádaných místními organizacemi. Nejdelší program připravili na slavnostní veřejnou schůzi k oslavě 40. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou.

Nacvičovaly se spartakiádní skladby mladších a starších žákyň. Mladší se zúčastnily s učitelkou s. Šnajdrovou tří spartakiádních cvičení u nás a v okolí, starší žákyně celkem pěti. Do Prahy na celostátní spartakiádu odjely mladší žákyně se s. Šnajdrovou.

Zájmová činnost organizována v 16 kroužcích: pěvecký (2x), zdravotnický (2x), obránců vlasti, přírodovědný, atletický, gymnastický, kopané, požárnický, rybářský, modelářský, rozhlasový, kynologický, fotografický a elektrotechnický.

V různých soutěžích a předmětových olympiádách se nejvýše propracovala v krajském kole gymnastka Taušová na 1. místě, v Dukelském závodě branné zdatnosti doběhl Jandík na 3. místě, v přírodovědě družstvo Hofmanová, Mlnaříková, Jílková, Kozálová, Janka a Tupý na 3. místě a stolní tenista Kučera na 5. místě.

Pionýrskou skupinu na škole vedl pracovník na DAU (Důl A. Uxa) s. Antonín Cubera. K významným pionýrským akcím patřily skupinové volební shromáždění, místní kolo branného závodu „Partyzánský samopal“, sportovní akce, turistické pochody a především 14denní letní stanový tábor u Kladrub.

Pokračovaly sběry odpadových surovin a léčivých bylin.

Žáci 7. třídy se povinně zúčastnili lyžařského výcviku v chatě horníků v Železné Rudě na Šumavě. Výcvik vedli instruktoři lyžování s. Smolková se s. Smolkem.

Žáci 2., 3., a 4. třídy absolvovali kurzy plavání v Plzni, žáci 4. třídy prošli dopravním kurzem, využívalo se dopravního hřiště v Nýřanech, žáci vyššího stupně se poučili ve 12 hodinách branné výchovy o zdravotní přípravě, topografii, atd.

V závěrečném hodnocení propadlo šest žáků a vyznamenání mělo 22 žáků.

Mobilní aplikace

Aplikace V OBRAZE - logo

Novinky a další aktuality z obce v aplikaci V OBRAZE

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Tlučná

Tlučná, Hlavní 25, 33026 Tlučná

Vesnice rokuNaše ocenění získané v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje.