#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Pokladníkem sboru zvolen Josef Volráb.

Letošní rok se stal sjezdovým. Věra Filipová, naše jednatelka a členka okresní a krajské revizní komise, nás zastupovala v únoru na okresní konferenci ve Zbůchu a v březnu na krajské konferenci v Nýřanech. Zúčastnila se i VII. sjezdu Svazu požární ochrany v Praze ve dnech 25. a 26. června s hlasem rozhodujícím.

Koncem března se vylil po deštích Vejprnický potok, který se dostal i do několika sklepů. Požárníci odčerpávali vodu ze tří studní.

Naši nejmladší hasiči překvapili na pohárové soutěži „Plešnický vodník“ a zvítězili.

Na okrskové soutěži naši požárníci obsadili 3. místo a ženy jako vždy zvítězily.