Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Školu navštěvovalo 235 žáků v 10 třídách, takže ve třídách průměr 24 žáků.

Ke 30. červnu odvoláni všichni ředitelé škol a vypsány konkurzy na vybrání nových ředitelů na dobu dvou let. Paní ředitelka Šílová dovršila v průběhu roku důchodový věk, takže se do konkurzu už nepřihlásila. Konkurzem prošel úspěšně Jiří Tenk. Do důchodu po 37 letech odešla paní učitelka Šilhánová a nahradil ji místní občan Jiří Plaček ze ZŠ ve Vejprnicích.

Učitelský sbor: Tenk (ředitel), Smolková (zástupkyně), nižší stupeň: Nováčková, Vlasák, Soukupová a Matějková, vyšší stupeň: Jirková, Holubová, Vítková, Radová, Bittenglová, Plaček a Šílová.

Protože dosud nebyla dokončena oprava velké školní budovy, učilo se v malé budově, obou dílnách a v budově DAU (Důl Ant. Uxa) dočasně škole propůjčené.

Po bouřlivých celospolečenských změnách v minulém roce se stalo hlavním úkolem uklidnění školní práce, vztahy žáků a učitelů, problematika osnov, základního učiva a vztah školy a veřejného života v obci.

V září žáci nižšího stupně navštívili v divadle Alfa v Plzni dvě představení – O třech krásách světa a Trápení s legrací. Na škole otevřena výstavka knih s prodejem, organizovaná učitelkou Jirkovou. Žáci se zúčastnili IX. ročníku Lesního krosu, pořádaného TJ Baník.

V říjnu provedeno „Malování na asfalt“ u mateřské školy za velkého zájmu dětí i veřejnosti. Vyšší stupeň navštívil v Divadle J. K. Tyla v Plzni představení baletu Špalíček a nižší stupeň představení v divadle Alfa (Černobílý svět). Všichni žáci zhlédli filmové představení „Cesta na Jihozápad“ v místním kině s krátkým filmem o T. G. Masarykovi. Pěvecký soubor školy za řízení paní učitelky Bittenglové vystoupil na veřejném shromáždění u pomníku padlých, věnovanému 28. říjnu 1918.

Na počátku listopadu odešla na mateřskou dovolenou paní učitelka Zuzana Matějková, kterou nahradila paní učitelka Václava Křížová, která již na škole učila. Žáci 5.–8. ročníku se úspěšně zúčastnili přírodovědné soutěže v poznávání listnatých dřevin.

V prosinci v sále Lidového domu se pro žáky vyššího stupně pořádal výchovný koncert Symfonického orchestru z Mariánských lázní. Pro všechny děti školy připraveno filmové představení „Čarovné dědictví“. V podvečerním čase na školním hřišti u malé školní budovy žáci a učitelé připravili pro veřejnost „Zpívání u vánočního stromu“. Bohatý program básní, písní a koled dosáhl velkého ohlasu všech přítomných i paní školní inspektorky Dany Beránkové. Nikoho neodradil ani mráz a sněžení. Naopak to bylo vysněné „vánoční počasí“.

Školáci 7. tříd odjeli do Železné Rudy na lyžařský výcvik s paní učitelkou Smolkovou, vychovatelkou Vlasákovou a instruktorem panem Smolkem. Bydleli v rekreačním zařízení na Výhybce.

Promítány dva filmy: pro menší „Pan Tau a samá voda“ a pro větší „Člověk proti zkáze“.

Po nastěhování do velké budovy započato s novou inventarizací všech školních sbírek. Přitom posouzen stav pomůcek a jejich případné využití či vyřazení.

Pod vedením vyučujících v jednotlivých předmětech se žáci zapojili do okresních soutěží jazykových, matematických, fyzikálních, přírodovědných, sportovních, výtvarných a dopravních.

Využita řada exkurzí a výstav. Školní kolektiv se bohatě účastnil veřejného dění v obci. Výpěstky na školním pozemku obohatily školní kuchyni a výrobky z dílny zase mateřskou školu.

Do důchodu odešly paní učitelka a ředitelka školy Dana Šílová a paní učitelka Ludmila Soukupová.

Na závěrečném hodnocení žactva propadlo pět žáků a s vyznamenáním odešlo 47 žáků.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto