#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Důl procházel mnoha změnami. Nejviditelnější přineslo přejmenování „Důl Antonín Uxa“ na původní „Krimich II“. Důl se změnil ze státního podniku na akciovou společnost.

Letos opět klesla těžba (na 176 000 tun). Zaměstnanců: 400 v podzemí, ostatních (i v náhradním výrobním programu) 261. Podnik začínal být prodělečný.

Mnozí pracovníci uvolnění z podzemí přijali práci na povrchu, jiní odešli.

Na podzim se vedení ZUD (Západočeské uhelné doly) a Krimichu II rozhodlo o definitivním skončení těžby na Krimichu II k 31. březnu 1995. Závod bude muset změnit výrobní program, o kterém rozhodne valná hromada akcionářů. Vedení by mělo zůstat ve Zbůchu. Všechny okolní šachty už skončily s dolováním, náš „Krimich II“ zůstal posledním dolem na Plzeňsku.

Těžba uhlí měla specifický vliv na občany, obec i krajinu. Nejzávažnější nepříznivý vliv se projevil porušením vodního režimu a porušováním statiky domů.

Vedení ZUD ve Zbůchu zpracovalo „Plán likvidace a rekultivace“, jehož realizace by měla vyrovnat nepříznivé vlivy poddolování.