#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

V místním junáckém středisku „Krokodýl“ bylo celkem 64 junáků, z toho 18 dospělých a 46 dětí. Činnost oddílů byla pestrá a junáci pomáhali i nečlenům. Dlouhodobě plnili heslo „Buď připraven“. Junáci se snažili být lepšími než ostatní děti a chtěli jim být příkladem ve škole i mimo ni a docela se jim to dařilo.

Rádi se scházeli ve své klubovně u hasičů i v nové klubovně v prostorách Mateřské školy a právě tak se těšili i na výlety, hry a soutěže. V letošní celookresní soutěži „O totem a stuhu náčelníka“ byla naše vlčata a světlušky nejlepší.

Pro ostatní děti opět připravili „Drakiádu“ a soutěže a hry na „Dětském dnu“.

Oblíbený letní junácký tábor se letos konal opět na osvědčeném prostoru u řeky Střely nedaleko vsi Strašiny u Černé Hatě. Týden tam tábořili „rádcové“ a připravili tam velký tábor. Další dva týdny se tam radovali i junáci a po nich skautky.