#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

V seznamu níže naleznete nejčastěji používané formuláře ve formátu PDF. Pro otevření formulářů použijte aplikaci Adobe Acrobat Reader.

Formuláře jsou tematicky rozděleny do několika kategorií podle oblasti, které se týkají:

 

 

VEŘEJNÉ KOMUNIKACE
 

Pasport místních a evidence účelových komunikací

 

Žádost o komunikační připojení nebo sjezd (místní komunikace | účelové komunikace)

K žádosti pro místní komunikace je potřeba doložit stanovisko PČR DI Plzeň‑venkov k dopravní obsluze nemovitosti.

 

Žádost o zvláštní užívání silnice (místní komunikaceúčelové komunikace)

Žádost může podat pouze subjekt s oprávněním k provádění staveb, jejich změn nebo odstraňování.

K žádosti pro místní komunikace je potřeba doložit stanovisko PČR DI Plzeň‑venkov.

K žádosti pro místní komunikace i účelové komunikace je potřeba doložit rozhodnutí - stanovení dopravního značení oborem dopravy MěÚ Nýřany.

Schváleny mohou být jen žádosti, jejichž realizace započne i skončí v období od 1.4. do 30.11. běžného roku. Žádosti jejichž dokončení NESPADÁ do vymezeného období nemohou být z technických důvodů schváleny. Pro podrobnější informace kontaktujte stavebního technika OÚ Tlučná.

   
INFRASTRUKTURA
 

Vzor smlouvy o vybudování veřejné technické a dopravní infrastruktury

Před podáním návrhu kontaktujte prosím stavebního technika OÚ Tlučná pro podrobné informace a k dořešení technických náležitostí dokumentu!

V případě napojení na místní komunikaci (viz Pasport místních a evidence účelových komunikací) je potřeba k žádosti vždy doložit stanovisko PČR DI Plzeň‑venkov k dopravní obslužnosti budoucí nemovitosti.

Pokud plánovaná stavba zasahuje do obecní parcely, nutno doložit také smlouvu o smlouvě budoucí na služebnost podzemního vedení, na přípojky inženýrských sítí i na inženýrské sítě (kanalizace, voda, plyn, silnoproud, slaboproud).

   
STAVBA
 

ÚZEMNÍ PLÁN - grafická část

ÚZEMNÍ PLÁN - textová část

 

Žádost o stanovisko obce k záměru realizovat stavbu (140.68 kB)

V případě napojení na místní komunikaci (viz Pasport místních a evidence účelových komunikací) je potřeba k žádosti vždy doložit stanovisko PČR DI Plzeň‑venkov k dopravní obslužnosti budoucí nemovitosti.

Pokud plánovaná stavba zasahuje do obecní parcely, nutno doložit také smlouvu o smlouvě budoucí na služebnost podzemního vedení, na přípojky inženýrských sítí i na inženýrské sítě (kanalizace, voda, plyn, silnoproud, slaboproud).

 

Zásady pro zřízování věcných břemen v parcelách ve vlastnictví obce Tlučná (platnost od 1.1.2021)

  Smlouva o smlouvě budoucí na přípojky inženýrsných sítí (IS) (VZOR)
 

Smlouva o zřízení služebnosti přípojek IS a pro provedení a vyhotovení geometrického plánu (VZOR)

Na páteřní IS (inženýrské sítě) předloží návrh smlouvy vlastník, nebo provozovatel inženýrské sítě.

  Žádost o kontrolní prohlídku odstraněné stavby (89.58 kB)