#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Inženýrské sítě (IS) podzemní a nadzemní vedení – nové trasy, změny nad a v parcelách obce

  1. Změny IS je třeba vždy řešit vždy v souladu s platným územním plánem (ÚP) obce: územní plán obce
  2. Ke schválení / povolení je potřeba:
    1. projektová dokumentace a
    2. vždy návrh smlouvy o smlouvě budoucí na služebnost vedení v obecní parcele (bez výjimky)

Návrh musí být vždy projednán / odsouhlasen v Radě obce Tlučná.

(www-odkaz žádost o stanovisko obce ?IS)