#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Vyřešení napojení na inženýrské sítě s provozovateli jednotlivých sítí

silnoproud (230V) ČEZ Distribuce
slaboproud CETIN
plyn GasNet
voda a splašková (jednotná) kanalizace Vodárna Plzeň
veřejné osvětlení a kanalizace dešťová (samostatná) obec Tlučná

 

  1. Pokud přípojky budou zasahovat do obecních parcel (a to je ve většině případů - připojení k veřejnému řadu) je nutno aby provozovatel média pro Vás připravil návrh smlouvy o smlouvě budoucí na služebnost vedení v obecní parcele. Vy ho podáte na obec nejpozději při podání Vaší žádosti o stanovisko k vlastní stavbě. Jedná se o přípojky silnoproud, slaboproud a plyn. Smlouvy o smlouvách budoucích budou projednány-schváleny v Radě obce Tlučná.
    (www-odkaz na KN)

 

  1. U silnoproudých přípojek toto většinou zajišťuje projektant elektro v předstihu.

 

  1. U přípojek vodovodu a kanalizace se toto nepožaduje, avšak pokud součástí přípojky budou šachty na obecní parcele musí být projednáno a odsouhlaseno v Radě obce Tlučná.