#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Soubory staveb (typicky obytné soubory)

Také pro soubory staveb je potřeba řešit záměr vždy v souladu s platným územním plánem (ÚP) obce

územní plán obce

 

  1. Na začátku je potřeba učinit zásadní rozhodnutí, zda bude soubor řešen buď jako:

 

  1. uzavřený, veřejně nepřístupný obytný resort / areál.

V takovém případě investor / budoucí uživatelé budou v areálu zajišťovat letní a zimní údržbu zelených ploch, chodníků a komunikací, hradit a udržovat veřejné osvětlení.

nebo

  1. jako více RD včetně nezbytné technické a dopravní infrastruktury.

Parcely pod budoucí komunikaci budou v takovém pípadě převedeny na obec před vydáním souhlasu ke stavbě.

Na neprovedené práce na veřejných komunikacích, veřejném osvětlení a veřejné dešťové kanalizaci bude obec požadovat bankovní záruku nebo kauci v hodnotě neprovedené práce.

Minimální šířka tzv. dopravního koridoru se stanovuje na 800 cm (8 m).

Po dokončení a kolaudaci obec převezme do svého majetku jako bezvadné plnění výše uvedené a bude zajišťovat údržbu a opravy dle bodu 5e.

  1. Koncept je dále potřeba osobně prezentovat vedení obce a předložit Radě obce Tlučná k projednání.

(www-odkaz na ÚP)

(www-odkaz na ÚP textovou část) 

  1. Po odsouhlasení konceptu v Radě obce Tlučná lze zahájit projektové práce a postupovat dle bodů 1-5 tohoto návodu.
  2. Před odsouhlasením projektové dokumentace (PD) bude uzavřena smlouva o vybudování dopravní a technické infrastruktury mezi investorem a obcí

(www-odkaz na smlouvu v xxx.pdf)