#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Vyřešení vlastního stavebního objektu(ů)

- na parcele stavebníka (typicky rodinný dům - RD)
  1. Jiné plánované stavební objekty než jeden (1) samostatný RD (např. samostatná garáž) musí být vždy projednány předem v Radě obce Tlučná.
  2. Objekt je potřeba řešit vždy v souladu s platným územním plánem (ÚP) obce. Nedílnou součástí ÚP je textová část obsahující omezení zastavění parcel v procentech plochy. (textová část ÚP). Součástí grafické části ÚP jsou také odkazy na textovou část UP (číslo ve čtverečku) ohledně omezení zastavění jednotlivých konkrétních území. (grafická část ÚP) Podrobnější informace sdělí stavební technik obce Tlučná, MěÚ Nýřany odbor výstavby nebo odbor územního plánu.
- stavební objekty na parcele obce (potřeba získat souhlas zastupitelstva obce)

(www-odkaz žádost o stanovisko obce ke stavbě)

- soubory staveb