#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Fyzické provedení sjezdu – napojení na MK pro dopravní obslužnost dle zákona o PK

(www.odkaz podmínky obce pro projektovou dokumentaci sjezdu)

  1. Zpracování projektu sjezdu-napojení
  2. Kladné stanovisko PČR-DI Plzeň-venkov
  3. Žádost na obec o rozhodnutí o sjezdu-napojení (www-odkaz na žádost sjezd-napojení MK) dle zákona o PK a správního řádu
  4. Vydání rozhodnutí o sjezdu-napojení dle zákona o PK správního řádu
  5. Realizace stavby, možno ihned po nabytí právní moci, ale:

Pokud je součástí sjezdu propustek nutné předchozí povolení MěÚ Nýřany odbor výstavby

(www-odkaz zákonné podmínky sjezd včetně parametrů propustku)