#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Fyzické provedení sjezdu – napojení na UK pro dopravní obsluhu dle zákona o PK

(www.odkaz podmínky obce pro projektovou dokumentaci sjezdu)

  1. Zpracování projektu sjezdu-napojení
  2. Kladné stanovisko MěÚ Nýřany odbor dopravy
  3. Žádost na obec o souhlasu s napojení na UK (www-odkaz na žádost sjezd-napojení UK)
  4. Vydání souhlasu na sjezdu – napojení na koordinační situaci
  5. Realizace stavby, možno ihned, ale:

Pokud je součástí sjezdu propustek nutné předchozí povolení MěÚ Nýřany odbor výstavby

(www-odkaz zákonné podmínky sjezd včetně parametrů propustku)