#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Fyzický vstup do místní komunikace (MK) pro uložení přípojek

 

Vstup do komunikací lze povolit POUZE v termínu od 1.4. do 30.11. běžného roku!

V zimním období (prosinec - březen) nelze garantovat uvedení komunikace do pův. stavu.

 

(www.odkaz podmínky obce pro provádění prací v komunikacích dle TP 146)

Zvláštní Užívání Komunikací (ZUK) odkaz na podm. MÍSTNÍ komunikace (MK) dle zákona o PK

(www-odkaz na pasport komunikací obce)

  1. Zpracování projektu DIO (Dopravně Inženýrské Opatření)
  2. Kladné stanovisko PČR-DI Plzeň-venkov
  3. Stanovení dopravního značení MěÚ Nýřany odbor dopravy
  4. Žádost na obec o rozhodnutí o ZUK (www-odkaz na žádost MK)
  5. Obec posoudí a stanoví vratnou kauci 10.000 – 100.000 Kč
  6. Složení kauce na účet obce a úhrada správního poplatku 100-1.000 Kč
  7. Vydání rozhodnutí o ZUK dle zákona o PK a správního řádu
  8. Kontrola provádění prací, zkoušky hutnění, kontrola obou krycích vrstev a horká asfaltová zálivka spár, uvedení terénu do původního stavu
  9. Dodržení termínu a provedení bez závad = vrácení kauce