#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Fyzický vstup do ÚČELOVÉ komunikace (UK) pro uložení přípojek

 

Vstup do komunikací lze povolit POUZE v termínu od 1.4. do 30.11. běžného roku!

V zimním období (prosinec - březen) nelze garantovat uvedení komunikace do pův. stavu.

 

(www-odkaz na pasport komunikací obce)

V případě UK probíhá vše bez  Zvláštního Užívání Komunikací (ZUK) , je potřeba pouze souhlas obce za podmínek: 

  1. Zpracování projektu DIO (Dopravně Inženýrské Opatření)
  2. Stanovení dopravního značení - MěÚ Nýřany odbor dopravy
  3. Žádost na obec o povolení vstupu do UK: (www-odkaz na žádost UK)
  4. Obec posoudí a stanoví vratnou kauci 10.000 – 100.000 Kč
  5. Složení kauce na účet obce
  6. Vydání povolení o vstupu do UK souhlasem na koordinační situaci vč. podmínek
  7. Kontrola provádění prací, zkoušky hutnění, kontrola obou krycích vrstev a horká asfaltová zálivka spár, uvedení terénu do původního stavu
  8. Dodržení termínu a provedení bez závad = vrácení kauce