Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Dětí zapsáno do I. tř. 60 dětí, II. tř. 50, III. tř. 52, IV. tř. 90 a V. tř. 95. Celkem navštěvovalo školu 347 dětí, na třídu připadalo v průměru 69 dětí. Učitelský sbor: Emanuel Kadlec, řídící učitel a učitelé: Václav Česák, Josef Hornsteiner, Antonín Šeffner  a Vilém Valenta. Náboženství vyučoval Páter pan František Materna, kaplan ve Vejprnicích, ženské ruční práce učila slečna Anežka  Lindackrová.

Udržování zdejší pětitřídní obecné školy stálo obec letos 1228,78 korun. Škola zakoupila harmonium (malé varhany) pro výuku zpěvu a pro nácvik písní v pěveckém školním sboru za cenu 240 korun.

Založena Zemská komise pro péči o mládež a její volný čas. Na velké úkoly se nedostávalo peněz, a tak rozhodla uspořádat na všech školách „Dětský den“ s programem a čistý zisk věnovati se měl nově zřízené Zemské komisi pro péči o mládež.

Na naší škole byl „Dětský den“ uspořádán na oslavu narození našeho císaře a krále Františka Josefa I. Prvý den se všichni žáci i učitelé zúčastnili slavných služeb Božích ve Vejprnicích a po nich zapěna říšská hymna „Zachovej nám Hospodine“. Druhý den slaven ve slavnostně vyzdobené škole. Přítomni byli i rodiče a obecní zastupitelé.

Program:

    1. „Kde domov můj“ hymna česká zapěli žáci IV. a V. třídy.
  2. „Náš pozdrav“ báseň přednesla žákyně Marie Vlčková
  3. „Otcovský dům“ píseň zapěli žáci IV. třídy
  4. „Zlaté srdce císaře, vzoru ušlechtilosti“   proslovil Emanuel Kadlec  řídící učitel
  5. „Láska císaře k lidu“ báseň přednesla žákyně III. třídy Marie Kadlecová
  6. „Vlastenské hory“ píseň zapěli dvojhlasně žáci V. třídy
  7. „Vnuk a děti“ báseň přednesl V. Mašek, žák V. třídy
  8. „Písně dcery ducha mého“   zapěli dvojhlasně žáci V. třídy
  9. „Rakouská říše“ báseň přednesla žákyně V. třídy M. Třísková
  10. „Rakouská hymna národů“   zapěli všichni

 

Odpoledne školní děti sehrály divadelní báchorku se zpěvy „Bílý orel“. Před započetím hry vyložil předseda místní školní rady Petr Hauer z jeviště obecenstvu význam České zemské komise pro mládež. Hra měla veliký úspěch a čistý zisk zaokrouhlen dobrovolníky na 80 korun, který byl zaslán do Prahy.

Z Walterova odkazu podarováno o Vánocích 14 chudých dětí.

Ve „Svátek stromový“ zasadili žáci na cestě do Nýřan 12 hrušní.

Školní mládež o volných odpolednech ráda prodlévala na školním hřišti, aby nenuceně trávila na čerstvém vzduchu volný čas a ve hrách pobavila tělo i duši. Nenásilný dozor na hřišti vykonávali střídající se učitelé, aby hru pochválili, rozsoudili či opravili. Dbali na slušné vyjadřování při hrách.

Žákovská knihovna s 244 knih a 179 čtenáři se 7 přečtenými knihami za rok.

TOPlist

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto