#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

V mnoha rodinách nebyly peníze na potraviny, natož na kulturu. Přesto ale členové Dělnického ochotnického spolku svolali valnou hromadu a zvolili si nový výbor:

     

Václav Babka

předseda

Václav Racek

pokladník

Josef Babka

režisér

Josef Němec

režisér

 

Nacvičili a sehráli pět představení a přes nedostatek peněz návštěvníci přišli v hojném počtu. Snad alespoň na chvíli si chtěli lidé odpočinout od strastí všedního dne a přijít na jiné myšlenky.

       

21.1.

?

18.2.

Skeče a kuplety

11.11.

Jarní vody

2.12.

Hraběnka z Podskalí

5.12.

Zápas o nevěstu

 

Výnosy ze vstupného rozděleny na fond vdov a sirotků v obci, České zemské komisi pro mládež, Českému srdci a DTJ za spolupráci.