#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Žáků ve třídách: I. tř. 49, II. tř. 59, III. tř. 63, IV. A 46, IV. B 32, V. tř. 23. Celkem ve škole 272 žáků v 6 třídách, což v průměru znamenalo 45 žáků na třídu. Učitelský sbor: Václav Česák, řídící učitel a učitelé: Milada Falcová, Jarmila Würflová, Jiří Würfl, Marie Hlavsová a Anna Konopíková. Nepovinné náboženství vyučovali: římskokatolické páter pan Josef Štefek, farář z Vejprnic, československé Mojmír Herold a českobratrské Marie Plasová. Ženské ruční práce učila Helena Primasová-Brejchová.

Ježto podél školy vedla velmi silná automobilová doprava, zakoupila místní školní rada výstražnou tabuli: auto-pozor-škola.

Školní rada zadala přes prázdniny přeložení střech na obou školních budovách.

V novém školním roce zajistila škola opět stravování dětí nezaměstnaných rodičů a sirotků, které dostávaly ¼ litru mléka a 1 rohlík. Mléko opět rozděloval školník Jan Ebrle. Na tuto akci přispěli: Okresní péče o děti, místní školní rada, obecní úřad, hasičský sbor a škola z různých vystoupení, celkem 2700 Kč. Dětí se stravovalo 62.

Učitelský sbor z vlastních prostředků finančních dal ušíti úplnému sirotku Josefu Růžičkovi z V. třídy nový oblek u místního krejčího pana Bažanta. Tento čin rozplakal nejen šťastného chlapce, ale i krejčího Bažanta a všechny učitele, když se jim sirotek Růžička přišel do školy ukázat.

Děti se svými učiteli navštívily výstavu drobného domácího zvířectva v hostinci „U Rádlů“.

Žactvo navštívilo v městském divadle v Plzni divadelní hru „Broučci“. Samo pak nacvičilo a předvedlo hru „Jano“, hrálo se v Lidovém domu plně obsazeném. Čistý výnos z představení 337,50 Kč darován mléčné školní akci pro děti nezaměstnaných.

Školní inspektor Antonín Uhlík upozornil místní školní radu, že budovy školní nepostačují již účelům vyučovacím. Komise svolána na 12. května.