#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

JZD si stěžuje, že prý se jim poddolováním propadly louky o výměře 15 ha, ale Báňský úřad porovnáním důlních map s tím nesouhlasil. Přesto se ZUD rozhodlo vyplatit družstevníkům 10 000 Kčs, ale jen letos. Další stížnosti JZD budou bezpředmětné.

Důl Krimich II plnil patronátní dozor nad místní školou. Zájmový kroužek „kovo“ vedl s. Fína a zájmový kroužek „dřevo“ vedli s. Kroc a s. Vild. Velkou novinkou se stalo zhotovování některých výrobků pro normální provoz dolu. To kluky velmi bavilo.

Děti na oplátku pečovaly o parčík u hlavní brány a velmi zdařilými kulturními vložkami zpestřovaly hornické akce schůzovní, oslavné či při veřejné slavnosti na „Den horníků“ pořádaném na hřišti „Za Václavojc“.