Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Žáků ve třídách: I. A 27, I. B 26, II. A 20, II. B 21, III. A 22, III. B 22, IV. A 25, IV. B 25, V. 27, VI. A 23, VI. B 23, VII. A 21, VII. B 21, VIII. A 23 a VIII. B 22. Žáků celkem 348 s průměrem ve třídě 23.

Učitelský sbor: Vladimír Jindra (ředitel), Zdeněk Mašát (zástupce) a učitelé na nižším stupni: Mašátová, Nováčková, Dudová, Folková, Šílová, Pittr, Benešová, Zámyslická, Švarcová, Soukupová, Šilhánová (střídaly se nemocné učitelky) a na vyšším stupni: Dvořák, Folk, Maxa, Svobodová, Kouřilová, Pavlíčková a Cihlář.

Učitelé chtěli vybudovat skutečně socialistickou školu, která bude připravovat mládež pro smělé úkoly a cíle výstavby komunistické společnosti.

ZO KSČ s předsedou s. Dvořákem významnou měrou přispívala k plnění úkolů výchovy a výuky. 

Strana organizovala a řídila RSŠ (Rok stranického školení), jehož se zúčastnili povinně všichni zaměstnanci školy. Školitelem se stal s. Folk.

ROH (Revoluční odborové hnutí) iniciativně řešil úkoly a pomáhal řediteli školy ve výkonu jeho funkce.

SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy) zvolil vedení: Ing. Drahý, Mulač, Příchovský, Fína, Kornatovský, Drächsler a Smolková. Řešil zejména spolupráci školy s rodinou. Letos se velice zlepšila jeho činnost. Dokázal ve spolupráci se školou zajistit cyklus výchovných přednášek pro rodiče, nazvaný „Hovoříme o výchově dětí“.

Škola pořádala několikrát za zimu lyžařské zájezdy do Železné Rudy

Škola pořádala několikrát za zimu lyžařské zájezdy do Železné Rudy

 

Povedla se zimní slavnost „Děda Mráz“, na kterou si pionýrské oddíly připravily vhodný program.

XI. sjezd KSČ schválil velkorysý program dovršení výstavby socialismu v naší krásné vlasti.

Třeba dovršit kulturní revoluci, jejímž hlavním obsahem zůstávala komunistická výchova, cílem pak rozvinutý a vzdělaný člověk.

Socialistické vlastenectví a proletářský internacionalismus se u žáků vychovával plánovanými exkursemi, účastí na divadle a v kině, dopisováním se sovětskými pionýry, přímou účastí na veřejně prospěšné práci apod.

V rámci estetické výchovy ve spolupráci s krajským museem v Plzni byla šestkrát uspořádána výstava obrazů.

Mimoškolní tělesnou výchovu zajišťoval TJ Baník. 80 % žáků školy cvičilo v TJ. Záslužnou práci odváděli v Baníku při práci s dětmi s. Karel Cepník, s. Hana Presslová a náš učitel, s. Jiří Pittr. Jen málo škol se mohlo pochlubit takovým počtem žáků a žaček dobrovolně nacvičujících skladby na II. celostátní spartakiádu, tak jako škola naše. Tělovýchova v obci měla dlouhou tradici s vynikajícími úspěchy a za to třeba obětavým cvičitelům poděkovat.

Na škole pracoval kroužek tělesné výchovy zaměřený na košíkovou. Učitel s. Maxa s dětmi upravil hřiště u školy a systematickým tréninkem vstoupili naši žáci i do soutěže v Plzni, kde dívky zvítězily a chlapci skončili třetí.

Činnost PO (Pionýrské organizace) se hlavně zaměřila na plnění výchovného systému „Co má znát a umět pionýr“. V oddílech vyššího stupně nastala vážná potíž s vedoucími. Oddíloví vedoucí starších pionýrů zůstali dále bolestivým místem našich pionýrů.                                                                   
Ve sběru se pionýři velice činili. Svůj závazek 21 880 kg překročili do konce školního roku o 16 365 kg. Také závazek na očištění 5000 cihel značně překročili.

Převážná většina dětí nižšího stupně pracovala v kroužcích dovedných rukou, které vedly maminky. Žáci vyššího stupně pracovali v kroužku „kovo“ a „dřevo“ přímo v dílnách na dole Krimich II. Učitel s. Cihlář vedl kroužek mičurinský ve spolupráci s místním JZD (Jednotné zemědělské družstvo). Zdravotní kroužek prokázal v okresní soutěži vysokou připravenost.

Podařilo se dovybavit školní dílnu a z odpadního materiálu dílny na dole zbyl dostatek materiálu pro drobné výrobky: nosiče křídy, zatemnění, lavičky na školní hřiště, pomůcky pro vyučování v I. třídách apod.

MNV projevoval stálý zájem o školu, výborně lze hodnotit spolupráci s předsedou školské komise s. Karasem. MNV vycházel škole vstříc i při zajišťování učebních pomůcek. Díky jemu vlastnila škola promítací filmový přístroj.

Oslavy významných dnů proběhly vskutku důstojně a s dobře připravenými básněmi a písněmi pro jednotlivé oslavy.

Nechť dále sílí a do nejkrásnějších květů rozkvétá naše vlast!

Mobilní aplikace

Aplikace V OBRAZE - logo

Novinky a další aktuality z obce v aplikaci V OBRAZE

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Tlučná

Tlučná, Hlavní 25, 33026 Tlučná

Vesnice rokuNaše ocenění získané v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje.