Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

Škola

Žáků ve třídách: I. A 24, 1. B 24, II. tř. 39, III. A 22, III. B 23, IV. A 25, IV. B 25, V. tř. 39, VI. A 21, VI. B 22, VII. A 22, VII. B 22, VIII. tř. 24 a IX. tř. 37. Celkem počet žáků 367 s průměrem na třídu 26 žáků.

Učitelský sbor: s. Vladimír Jindra (ředitel), Zdeněk Mašát (zástupce) a učitelé: s. Mašátová, Soukupová, Jirková, A. Maxa, Pittr, Maxová, Nováčková, Nová, Pytlíková, Dudová, Šílová, Z. Maxa, Kouřilová, Folková, Bittenglová, Šilhánová a Cihlář.

Třídy nižšího stupně měly střídavé vyučování, vyšší stupeň měl 2x týdně odpolední vyučování.

V ZO KSČ registrováno 10 členů za předsednictví s. Mašáta. Strana zavedla stranickou večerní školu, chodili všichni učitelé, kromě dálkově studujících. Vedoucí s. Šílová.

Třída s. Bittenglové
Třída s. Bittenglové

 

Předseda s. Mašát vyslán na dvouměsíční školení do Prahy.

ROH (Revoluční odborové hnutí) pracovalo velmi nekvalitně, což mělo za následek ustrnutí činnosti. Nestalo se tou složkou, která by se výrazně podílela na ideologické výchově školáků.

SRPŠ pracovalo ve stejném složení a bylo to znát. Soudruzi Ing. Drahý, Mulač, Příchovský a Smolková měli již dlouhodobé zkušenosti, a tak zajišťovali velmi dobrou a pravidelnou činnost.

Od počátku školního roku si učitelé uvědomovali, že hlavním úkolem se musela stát výchova mládeže v duchu komunistických idejí k ideálu člověka, jak to stanovil mravní kodex XXII. sjezdu KSSS (Komunistické strana Sovětského svazu).

Konkrétně to znamenalo připravit mládež ke kvalifikované a produktivní práci, utvářet její politické názory, rozvíjet její aktivitu ve veřejné činnosti a vést ji ke správnému vztahu k tělesné a duševní práci.

Činnost školy velmi ovlivnil XII. sjezd KSČ. Poukázal na některé dobré výsledky a otevřeně projednal vážné chyby na úseku průmyslové i zemědělské výroby, v otázkách řízení a kontroly, kvality výrobků, jejich dostatek apod.

Třída s. Jiřího Pittra
Třída s. Jiřího Pittra

 

Nebylo stížností na chování dětí a zlepšil se jejich vztah k učení.

Plán školy vyžadoval zapojení dětí do akce zvelebování obce i školy, jejich zařazení do kroužků a pionýrských kolektivů.

Za největší úspěch školního roku lze považovat založení pěveckého sboru, kterého se ujala s. Bittenglová. Pod jejím vedením se zvedl nevšední zájem o zpívání, a to se projevilo ve vysoké pěvecké úrovni sboru.

Tělocvičnou mimoškolní činnost zajišťoval škole TJ Baník. Již po několik let se cvičení zúčastňovalo zcela dobrovolně a s chutí cca 75 % žactva. Tradice tělovýchovy v obci byla patrná, vždyť děti kráčely ve stopách svých rodičů z doby jejich mládí.

Učitel Antonín Maxa se svojí třídou

Učitel Antonín Maxa se svojí třídou

 

Za úspěch lze považovat 2. místo děvčat v košíkové ve SHM (Sportovní hry mládeže) v okresním kole za vedení s. Zdeňka Maxy. Vítězství děvčat ve sportovní gymnastice a vítězství Jarky Rádlové v soutěži mladších dorostenek, lze přičíst s. Presslové v Baníku a s. Pittrovi v hodinách tělesné výchovy.

Škoda, že se nepodařilo získat ani jednoho žáka do zemědělství či do jiných důležitých prioritních oborů.

Spolupráce s MNV probíhala velice úspěšně jako v letech předcházejících. Na konci školního roku MNV odměnil knihou nejlepší žáky ve třídách.

Vyznamenání od MNV získali tito soudruzi učitelé: Zdeněk Mašát, Marie Mašátová a Jiří Pittr. ONV Plzeň-sever vyznamenal s. Jindru, Mašáta, Šilhánovou, Jindrovou a Z. Maxu.

Školní foto třídy učitelky s. Heleny Dudové: 1. řada – Babka, Kourová, Voldřich, Němeček, Meiner, Pressl, Velíšek, Netrval, Franc, Flachsová, Němečková 2. řada – Landa, Marešová, Kopecká M., Burešová, Hančarová, Kopecká A., Koptík, Peroutková, Vacková, Šístková, Burda 3. řada – Sládková, Švábová J., Švábová Z., Drahá, Cepníková, Pittrová, Vítková, Vočadlová, Vildová, Sýkorová, Šuchmanová 4. řada – Melichar B., Psutka, Hájek, Kraft, Melichar V., Maxa, Zub
Školní foto třídy učitelky s. Heleny Dudové:
1. řada – Babka, Kourová, Voldřich, Němeček, Meiner, Pressl, Velíšek, Netrval, Franc, Flachsová, Němečková
2. řada – Landa, Marešová, Kopecká M., Burešová, Hančarová, Kopecká A., Koptík, Peroutková, Vacková, Šístková, Burda
3. řada – Sládková, Švábová J., Švábová Z., Drahá, Cepníková, Pittrová, Vítková, Vočadlová, Vildová, Sýkorová, Šuchmanová
4. řada – Melichar B., Psutka, Hájek, Kraft, Melichar V., Maxa, Zu
b

Mobilní aplikace

Aplikace V OBRAZE - logo

Novinky a další aktuality z obce v aplikaci V OBRAZE

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Tlučná

Tlučná, Hlavní 25, 33026 Tlučná

Vesnice rokuNaše ocenění získané v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje.