#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Pravidelná cvičení v ZTV (základní tělesná výchova) probíhala tradičně s příkladnou pravidelností ve všech složkách mužských i ženských.

23. června oslavil TJ Baník 60. výročí založení první organizované tělovýchovy v Tlučné. První byla DTJ (dělnická tělovýchovná jednota) z r. 1908. K tak významnému jubileu uspořádal Baník velkolepé „Veřejné cvičení“ na stadionu V rybníčkách. Změny ve straně a vládě nastartovaly v občanech nevídanou iniciativu. Sešlo se tu přes 1000 cvičenců našich i z okresů Plzeň-sever a Praha-východ. Mezi diváky nechybělo pochopitelně obecní zastupitelstvo, ani zástupci OV ČSTV (Československý svaz tělesné výchovy) a hosté z města Schleisu v NDR (Německá demokratická republika). K pobavení přispělo i vystoupení nářaďovců ze Sokola Chrást s groteskní gymnastikou na bradlech. Zdařilé odpoledne nadchlo nebývalé množství diváků.

V červenci naši cvičenci oplatili návštěvu svým německým přátelům. Na jejich slavnosti odejelo 72 našich cvičenců.

30. listopadu pořádána v Lidovém domě „Slavnostní schůze“ TJ Baník k 60. výročí založení organizované tělovýchovy v Tlučné. Jak již bylo řečeno, roku 1908 založili sportovní nadšenci tělocvičný spolek a požádali o jeho povolení. Žádosti bylo vyhověno a DTJ se stala první organizovanou sportovní složkou v Tlučné. Při té příležitosti byla v sále instalována výstava fotografií z celého 60letého období. Vedení TJ odměnilo 59 starších zasloužilých pracovníků jednoty. ÚV ČSTV udělilo „Veřejné čestné uznání“ s. Václavu Kouřilovi a s. Jindře Filipové.