Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

Škola

Celkem žáků ve škole 326 s průměrem na třídu 23 žáků.

Učitelský sbor: Zdeněk Mašát (ředitel), Jiří Tenk (zástupce), nižší stupeň: Mašátová, Folková, Soukupová, Šílová, Musilová, Pešulová a Nováčková, vyšší stupeň: Z. Maxa, Pittr, Maxová, Kouřilová, Šilhánová, Bittenglová, Cihlář, Smolková, M. Jirková a Lokajíčková.

Na nižším stupni trvalo střídavé vyučování a na vyšším stupni se učilo v úterý a ve čtvrtek odpoledne.

ZO KSČ (Základní organizace komunistické strany Československa) zahájila školní rok útlumem v práci. Přepadení a obsazení republiky všechny tak šokovalo, že se „normální komunisté“ v situaci nezorientovali. Nejvyšší stranické představitele odvezli Sověti do Moskvy, v lesích stála cizí vojska a nesmírný strach a bezmoc vzbuzoval mezi občany obavy o budoucnost. Vysvětlovat vedoucí úlohu KSČ, která dovedla naši republiku až do této situace, se ukázalo jako nemožné.

K tomu se nemohla ZO KSČ vyjadřovat, a tak výbor ZO odstoupil. Došlo k úplné stagnaci strany na škole. Ani přes velikou snahu OV KSČ se nepodařilo ustavit nový stranický výbor. Členové strany tedy přešli do místní stranické organizace v obci.

Ani v ZV ROH (Závodní výbor revolučního odborového hnutí) se situace neuklidnila. Došlo ke značnému rozporu v řadách učitelského sboru o tom, jak vysvětlovat žákům současný stav. Závodní výbor neustále jitřil situaci, a tak se uskutečnily volby. Novou předsedkyní se stala s. Marie Šilhánová a z funkcí odvoláni Zdeněk Maxa a Josef Cihlář.

Učitel s. Jiří Pittr odmontoval rudou hvězdu nad vchodem do hlavní budovy s odůvodněním, že rudá hvězda patří na zařízení komunistických institucí, kdežto škola musí sloužit i dětem nestraníků.

K rušivým jevům ve třídách nedocházelo. Jen někteří žáci se odmítali učit ruskému jazyku. I to se překonalo klidnou prací učitelů ve třídách a postupně docházelo ke stabilizaci školního života.    

V republice se zavedly volné soboty, pracovní týden trval jen pět dní. To se muselo objevit také ve vyučovacím procesu. Závazné se staly pokyny ministerstva školství – upravit rozvrhy do pěti dnů v týdnu, pokračovat v práci osvědčenými výchovnými činnostmi a nepřetěžovat žáky v pětidenním režimu.

Školní třídní foto vzadu s učiteli: Cihlář, ?, Jirková M., Lokajíčková, Šilhánová, Kouřilová, Smolková, Bittenglová, Mašát
Školní třídní foto vzadu s učiteli: Cihlář, ?, Jirková M., Lokajíčková,
Šilhánová, Kouřilová, Smolková, Bittenglová, Mašát

30. září přišel na kontrolu naší školy OŠI (okresní školní inspektor) s. Zdeněk Svoboda. Postupně navštívil ve vyučovacích hodinách všechny učitele a vyjádřil se uspokojivě k jejich práci.

Pro zkvalitnění práce učitelů nižšího stupně ustanoveno metodické sdružení a na vyšším stupni předmětové komise v matematice a v českém jazyce. Učitelé navštěvovali jednotlivé akce OPS (Okresní pedagogický sbor) podle svých předmětů. Učitelé měli zajištěnu veškerou metodiku pro zdárné vyučování.

SRPŠ mělo v plánu řadu úkolů, ale podařilo se splnit jen některé. Povedla se svačinová akce, mléko a rohlík, kterou využívalo 175 dětí. Zdařily se také „Rodičovský ples“ v Lidovém domě a rekreační pobyt školní družiny na Šumavě.

PO (Pionýrská organizace) ukončila svoji činnost, protože celá skupina přestoupila do organizace Junáka. Junáckými vůdci se stali Láďa Nocar a Jarka Rádlová (Baslová). Oprávněným důvodem se stala obava, že nové komunistické vedení zavede znovu pionýra pouze ke svým stranickým oslavám.

Pionýrský vedoucí učitel s. Jiří Pittr odstoupil ze všech pionýrských funkcí.

Pionýři lovili „lišky“. Tohle je jedna ze stezek, které vedly k jejímu ulovení. Tohle si zaznamenala pionýrka Mirka Troubilová do svého zápisníku.
Pionýři lovili „lišky“. Tohle je jedna ze stezek, které vedly k jejímu ulovení.
Tohle si zaznamenala pionýrka Mirka Troubilová do svého zápisníku.

 

Žáci VIII. a IX. třídy se zúčastnili lyžařského výcviku v Železné Rudě, který vedl jako obvykle učitel tělocviku s. Jiří Pittr.

Při závěrečné klasifikaci snížena známka z chování devíti žákům, jeden žák dostal dokonce známku třetího stupně. Nedostatečnou známku dostalo 11 žáků a několika žákům s jednou nedostatečnou se umožnila na konci roku opravná zkouška. Naproti tomu s vyznamenáním prospělo 57 žáků.

Na řádné studium se přihlásilo 11 žáků a po zkouškách byli všichni přijati.

Mobilní aplikace

Aplikace V OBRAZE - logo

Novinky a další aktuality z obce v aplikaci V OBRAZE

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Tlučná

Tlučná, Hlavní 25, 33026 Tlučná

Vesnice rokuNaše ocenění získané v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje.