#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Překop do vejprnického ložiska pokračoval ražením tunelu dlouhým 4 km.

Část zaměstnanců prováděla  likvidaci nepotřebných důlních děl a část zaměstnanců přemístěna na důl „Dobré štěstí“ v Dobřanech.

V doplňkovém programu na povrchu se zavedla první výroba uhlíkatých přísad pro slévárny a gumárny v ČSR. Docílilo se čistých povrchů při lití šedé či tvárné litiny.

Patronátní smlouva se školou byla stále v platnosti se stejným cílem – vzájemná pomoc. Škola zpestřovala různé hornické akce svými vystoupeními a ošetřovala parčík v nádvoří. Důl pomáhal škole drobnými opravami a půjčováním moderního autobusu na školní akce.