Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Celkem žáků ve škole 311 s průměrem na třídu 24 žáků.

V učitelském sboru došlo ke změnám v důsledku angažovanosti v r. 1968. Přeloženi byli tito učitelé: s. Zdeněk Mašát do Vejprnic, Josef Cihlář do Vejprnic, Zdeněk Maxa do Líní, Ivona Folková do Blatnice a Jiří Pittr do Heřmanovy Hutě (z důvodu úmrtí dcery ponechán v Tlučné ještě jeden rok).

Do Tlučné přeloženi: s. Jan Dráb z Nýřan, Juraj Krkoš z Vejprnic, Ladislav Bohuslav z Chrástu a Ota Fajfr z Líní.

Učitelský sbor: Ota Fajfr (ředitel), nižší stupeň: s. Mašátová, V. Jirková, Soukupová, Nováčková, Pešulová, Šílová, vyšší stupeň: s. Šilhánová, Kondrová, Maxová, Pittr, Smolková, Bittenglová, Kouřilová, Dráb, Krkoš, Bohuslav a Tenk.

Vyučovalo se ve čtyřech budovách: velká školní budova č. p. 69, malá školní budova č. p. 113, v bývalém hostinci Na chmelnici a v bývalé restauraci U Rádlů, s tělocvičnou. V této budově záchody tvořil jen žlábek u zdi a dvě dřevěné „kadibudky“.

Před malou školní budovou si starší žáci s učitelem tělocviku s. Pittrem upravili hřiště na odbíjenou, které v zimě sloužilo jako malé kluziště.

Ředitelna přemístěna z malé školní budovy do velké do 1. patra. Ve velké budově se svítilo ve třídách dvěma dvoustovkovými žárovkami, takže na blýskající se tabuli bylo špatně vidět. V průběhu roku SRPŠ (sdružení rodičů a přátel školy) zajistilo postupné instalování zářivek.

Průměrně se v jídelně mateřské školy stravovalo 125 žáků.

Na lyžařském kursu se školáky v Železné Rudě: Smolková a Smolek
Na lyžařském kursu se školáky v Železné
Rudě: Smolková a Smolek

 

V tomto roce se stalo ústředním úkolem dosažení konsolidace ve všech výrobních i nevýrobních odvětvích. Ředitel školy vyzval učitele, aby se sami vypořádali se všemi narušiteli komunistické výchovy mládeže.

Někteří učitelé museli odejít z naší školy, protože nedokázali pochopit příchod spřátelených armád a nenávistně mluvili o vývoji naší milované vlasti pod vedením komunistické strany.

Na začátku školního roku museli učitelé vysvětlovat žákům své pomýlené chybné postoje v r. 1968.

Žáci se po celý rok snažili plnit podmínky celostátní branné hry „Cesta za rudou hvězdou“.

Učitelé ruského jazyka nabádali žáky k dopisování se sovětskými pionýry. Někteří žáci odebírali i ruské časopisy Družba či Ogoněk (Ohýnek), psané v ruské azbuce. Ve vyšších třídách děti četly vybrané články a pak o nich diskutovaly.

Rozlučkové tablo Junáka, komunisty zakázaného
Rozlučkové tablo Junáka, komunisty zakázaného

 

Na oslavě MDŽ (Mezinárodní den žen) 8. března tříhodinový program všech žáků školy nadchl ženy tak, že škole věnovaly dvě soupravy badmintonu.

V předvečer 1. máje uspořádána školní besídka s výstavkou o dělnickém hnutí na Nýřansku. Učitelé museli pochopit svoji povinnost a všichni i se svými žáky se zúčastnili prvomájového průvodu.

Velmi zdařilé se ukázalo vystoupení recitačního souboru i pěveckého sboru na oslavě VŘSR (Velká říjnová socialistická revoluce).

Žáci s učiteli dále ve studentském předplatném navštěvovali hry v Divadle J. K. Tyla v Plzni. Akci skvěle zajišťovala učitelka s. Marie Jirková.

Osmáci a deváťáci svůj lyžařský výcvik uskutečnili opět v Železné Rudě na Šumavě v „Hornické chatě“ pod vedením učitele tělocviku s. Pittra.

Povedl se i sběr surovin – děti chtěli potěšit své přátele ve Vietnamu a poslali jim 200 Kčs, které za sběr dostali.

Na závěr školního roku se žáci rozjeli na školní výlety. Nejdále se vypravili žáci VIII. A, VIII. B a IX. A, kteří se svými učiteli, s. Bittenglovou, Smolkovou a Pittrem, odjeli na Slovensko do Vysokých Tater.

Školní výlet do Vysokých Tater
Školní výlet do Vysokých Tater s učiteli Bittenglovou, Smolkovou a Pittrem

Mobilní aplikace

Aplikace V OBRAZE - logo

Novinky a další aktuality z obce v aplikaci V OBRAZE

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Tlučná

Tlučná, Hlavní 25, 33026 Tlučná

Vesnice rokuNaše ocenění získané v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje.