#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Hlavní činností se stala cvičení všech složek mužů i žen. ZTV (základní tělesná výchova), zvyšovala tělesnou kondici, soutěživost, kázeň, smysl pro kolektiv a to vše ve veselé náladě. Nechyběly ani různé soutěživé hry s příjemnými kamarády.

Dřívější nadšení cvičitelského sboru chybělo a tím chyběli i cvičitelé. Po nařízeném odchodu učitele s. Pittra do Heřmanovy Hutě se nenašel pro starší žáky žádný vedoucí.