Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Ve škole celkem 295 dětí ve 13 třídách, tedy v průměru 23 ve třídě.

Učitelský sbor: s. Ota Fajfr (ředitel), Prokopcová (zástupkyně), nižší stupeň: s. Mašátová, Pešulová, Soukupová, Šílová, Nováčková, M. Jirková a Kouřilová, vyšší stupeň: s. Maxová, Krkoš, Šilhánová, Dráb, Tenk, Bittenglová, Smolková a Kohoutová.

Realizace závěrů XIV. Sjezdu KSČ rozpracovány krajskými a okresními orgány strany a vlády a projednány s učiteli ještě před zahájením školního roku.

V povinně vypracovaných osobních plánech všichni upřímně a iniciativně slíbili zapojení do veřejného života, přihlásili se na politické studium a na odborné přednášky.

Rozplánovali si také využití učiva pro výchovné působení na žáky.

MNV navýšil rozpočet školy o 87 000 Kčs.

Třída s učitelkou Bittenglovou

Třída s učitelkou Bittenglovou

 

Nebylo týdne, ve kterém by neproběhla akce se součinností s učiteli. Pomáhali s úklidem školy po prázdninových opravách, pomáhali zemědělcům sklízet brambory, zorganizovali lampiónové průvody v listopadu, oslavu 55. výročí VŘSR, v měsíci přátelství se Sovětským svazem uspořádali výstavky, zajišťovali dopisování pionýrů, besedy, filmy, oslavy Vítězného února, význam Lidových milicí apod.

Uspořádána beseda se spisovatelkou Nezbedovou o její knize Květy na bunkru. Psala o protifašistickém partyzánském odboji statečného hrdiny s. Vasila Loudy, který (podle ní) cílevědomě bojoval partyzánským způsobem proti nacistickým okupantům až do konce svého mladého života.

Starší žáci se zúčastnili lyžařského výcviku na Šumavě v Železné Rudě.

Při úpravě obce učitelé odpracovali 837 hodin a žáci 3335 hodin.

V předvečer 1. máje uspořádána v Lidovém domě „Školní besídka“ a do prvomájového průvodu přišli všichni učitelé se svými žáky.

Žáci se zúčastnili okresních kol  soutěží v jazyce ruském, chemii, fyzice, přírodopisu, výtvarné výchově, Puškinově památníku, zdravotních hlídek, sběru léčivých bylin, sběru surovin, sportovních soutěží apod.

Vyvrcholením Interklubu vedeného s. Kouřilovou a s. Jirkovou se stalo uspořádání průvodu k odhalení památníčku partyzána Vasila Loudy.

Po projednání v MV KSČ a na OV SSM na naší škole ustavena skupinová vedoucí PO s. Pavla Mottlová. V sedmi oddílech se činilo 170 pionýrů včetně jisker z I. a II. tříd, sedm vedoucích oddílů a sedm instruktorů. Na úpravu klubovny poskytnuto 17 000 Kčs. PO doporučilo vedení NF, aby se nekonaly jen schůzky ve třídě či v klubovně, ale aby se pionýři předvedli veřejnosti na nějaké vlastní akci.

Škola spolupracovala se státním statkem, TJ Baník, pracovníky dolu, zvláště s „Brigádami socialistické práce“.

Učitelé věnovali zvýšenou pozornost dětem z dělnických a rolnických rodin. Slabším žákům poskytovali možnost doučování.

Koncem dubna odeslala rada MNV žádost na ONV Plzeň-sever o výstavbu nového školního areálu.

Při vyhodnocení soutěže obcí v okresu k 27. výročí osvobození „Západočeský kraj – pevná hráz socialismu a míru“ dostala škola dar 35 000 Kčs. Zakoupeny lavice a židle do dvou I. tříd.

V součinnosti s požárníky a MNV vypracován a na chodbě školních budov vyvěšen požární řád. Při té příležitosti provedena kontrola všech hasicích přístrojů a dalšího protipožárního vybavení.

Hlavní úkoly školy se splnily a pro rok příští bude vypracován systém jednotného výchovného působení.

Je třeba poděkovat všem členům učitelského sboru za jejich práci.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto