#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Véna Kouřil vedl dále turisty. Nebyli však nikde organizováni a to nebylo stranickým funkcionářům příjemné. Tlačili na Vénu Kouřila i na členy, že si musí založit oddíl turistiky v rámci TJ Baník a stát se členy Národní fronty.

Stále téměř soukromě si vedli turisté na svých výletech. Mladí opět soutěžili o odznak „100 jarních kilometrů“, letos odznak získalo 17 mladých turistů.

Opět prochodili zajímavá místa v okolí Plzně, ale nejlépe se cítili na překrásné Šumavě. Nádherné prameny Vltavy a vůbec celé okolí Kvildy si prohlédli i s několika rašeliništi. Nejkrásnější z celé Šumavy prý pro ně zůstala dvě jezera, Černé a Čertovo. Kdo Šumavu zná, dá jim za pravdu.