#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Starostou sboru zvolen s. Jaroslav Lukšík st. a místostarostou s. Václav Skala.

Hlásily se relace v obecním rozhlase, prováděly se besedy se žactvem školy a také probíhalo školení občanů v rámci civilní ochrany.

Letos nebyl zaznamenán žádný hasební zásah.

V okrskové pohárové soutěži už zase výborně připravené družstvo obsadilo 3. místo a stupně vítězů pozdvihly sebevědomí.