#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Letos opět nebyl žádný hasební zásah.         

Prováděla se preventivní protipožární kontrola v 550 obytných budovách. Dobrá práce preventistů se stala dokladem toho, že v obci již dlouhou dobu nehořelo.

Poruchovost požárního vozidla T-805 způsobila, že jednota již několik let usilovala o přidělení nového požárního vozidla. Konečně žádosti vyslyšeny a hasiči se dočkali nového požárního vozu DVS-12-A 30. Velký dík patřil předsedovi MNV s. Josefu Kučerovi. Vozidlo hasiči převzali v den narozenin velitele s. Lubomíra Filipa, oslavovalo se dvojnásob vesele.

Dorostenci na okresní soutěži v Rochlově skončili čtvrtí.

Na okrskové soutěži muži konečně zase zvítězili.