#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Po spartakiádě cvičenci nesložili ruce do klína, ale cvičili bez přestávek i v době, kdy nebylo kde. Letos jim DAU, po dokončené opravě ZK, umožnil cvičení v sále bez míčových her a bez nářadí.

Cvičily dvakrát týdně mužské složky a stejně tak ženské.

Největší potěšení ale přinášela výstavba nové tělocvičny. Ve stálé šestičlenné partě pracovníků pracovali pořád i tři bývalí sportovci, nyní už důchodci: Nocar, Novák Fr. a Zámostný. Nejvíce brigádníků chodilo pochopitelně z řad TJ Baník. Cvičenci, fotbalisté, kulturisté, stolní tenisté i fandové.

Po dokončení hrubé stavby stavební podnik nedodal střešní vazníky. Nemohla se stavba zastřešit, a tím nemohly začít ani vnitřní práce. V mírném zimním počasí se pokračovalo v dalších stavebních pracích.

Pomáhaly i další organizace v obci vyhlašováním brigád na termíny dohodnuté se stavbyvedoucím Pojarem. Dokonce z Líní přijeli pomoci kamarádi z rybářského svazu.

Není možné zapomenout na práci Míry Faita, který opět s kamarády zorganizoval již VI. ročník „Lesního krosu“. Získával další a další účastníky svou vzornou organizací a zpřístupnil kros také pro neregistrované zájemce. Navíc příroda v září, vydařil-li se den, kouzelně zářila.